Ви є тут

Головна

Мета: вивчення загальних принципів побудови та функціонування баз даних і знань, а також надбання практичних навичок розробки та налагодження відповідного програмного забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • парадігми організації баз даних;
  • проблеми, які виникають під час побудови та використанні сучасних банків даних;
  • основні підходи та загальні принципи проектування баз даних на концептуальному, логічному та фізичному рівнях;

вміти:

  • проектувати інформаційне забезпечення інформаційних систем;
  • експлуатувати сучасні СКБД;
  • обслуговувати системи баз даних.