Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення: ролі, задач, структури сучасних операційних систем та принципів їх проектування; засобів використання програмних інтерфейсів додатків; засобів керування загальними зовнішніми пристроями комп’ютерних систем на рівні апаратних засобів; базової системи вводу-виводу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– методи структуризації та абстракції, ресурси систем, функції програмних інтерфейсів додатків, механізм переривань, організацію режимів роботи користувача/супервізору та захисту, принципи синхронізації, стани та діаграми станів, паралельне виконання та блокування, розподіл фізичної пам’яті, оверлеї, сторінкову організацію пам’яті та сегментації, стратегії свопінгу та вивантаження сторінок, кешування, файлові системи.

вміти:

– здійснювати трансформацію інформації, отриманої від користувачів в чітко та однозначно визначені програмні вимоги, визначати високорівневі вимоги (стратегічні цілі), для досягнення яких створюється програмна система, використовувати можливості апаратного забезпечення, використовувати можливості операційних систем, проектувати системне програмне забезпечення.