Ви є тут

Головна

Прізвище: Павлюк

Ім'я: Ольга

По батькові: Юріївна

 

Посада: доцент кафедри дизайну

Участь у роботі рад і державних структур: Голова Обласного Товариства польскої культури ім. А. Міцкевича; віце голова Спілки Поляків України; член Спілки дизайнерів України

Науковий ступінь: кандидат філософських наук, спеціалізація культурологія (европейски ступінь – доктор)

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2099-3743

 

Освіта: вища

 • 1978-1983- Запорізький Індустріальний институт, ср. бал 4.8; за спеціальністю «Механічне устаткування заводів колорової металургії», присвоєно кваліфікацію інженера-механіка. дипломовий проект – відмінно
 • 1981-1983 Запорізький Громадський Інститут Патентознавства, факультет економіки та винаходів
 • 1984 – післядипломова освіта для керівних спеціалістів та науковців з питань патентів при Державному Комітеті СРСР у справах винаходів.
 • 2000-2002 курс з культури Польщі при Педагогічній Академії у Кракові
 • 2007-2009- післядипломова освіта в Університеті Сілезії (Катовіце Польща), спеціалізація методика викладання диплом з відзнакою
 • 2012-2017 –аспирантура в университете Силезии (Катовице, Польша)
 • 2016 - 4 місячний науковий стаж „Artes Liberales” на университетє Варшавскім
 • 2017- 10 місячний науковий стаж „Artes Liberales” на университетє Варшавскім
 

Дисертації:

 • 2012-2017 –аспирантура в университете Силезии (Катовице, Польша). Захист 2018 р в университете Силезии (Катовице, Польша), диплом з відзнакою

Дисципліни, які викладає:

 • Академичний живопис і теорія колору
 • Патентознавство та інтелектуальна власніст
 • Філософія дизайну
 • Здійснює наукове керівництво кваліфікаційними проектами (магістр)

Основні наукові роботи (публікації):

Статті

 • 1. Павлюк О.Ю, Деякі аспекти дистанційного навчання у сучасних умовах [Електронний ресурс] / О.Ю. Павлюк // Тиждень науки — 2022. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2022. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 • 2. Pavliuk O. Science and education: problems, propects and innovations, Kyoto 2021.for being an active participant in VIII international Scientific and Practical Conference VIII, Международная научно-практическая конференция «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 28-30 апреля 2021 года Киото, Япония. [Електронний ресурс] — С. 104-112 — https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konf... Мова англійска
 • 3. Pavliuk O. Działalność polskich architektów na południowo-wschodniej Ukrainie na przełomie XIX-XX w. na przekładzie Jekaterynosławia, PUA (Przestrzeń Urbanistyka Architektura) 1/2001, — С. 63-78— https://doi.org/10.37705/PUA/1/2021/005
 • 4. Pavliuk O. Mozaika etniczna Ukrainy południowo-wschodniej – wzmianka historyczna na przykładzie Zaporoskiego Przyazowia, red. R. Cudak, s- 205-213, wyd. Postscriptum polonistyczny 2019.2 (24), wyd. Katowice 2019.
 • 5. Pavliuk O. Spojrzenie na termin „Polonia”- zagadnienie o tożsamości (публікація в матеріалах VI Международного Конгресу Полоністів - VI Światowym Kongresie Polonistów pod hasłem „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy) w: Polonistyka na początku XX1 wieku Diagnozy, koncepcje pwerspektywy, Języki i kultury w kontakcie; t.V1, s.184-187 pod red. J.Tambor, wyd. Uniwersyteta Sląskiego, Katowice 2018
 • 6. Pavliuk O., Gancarz A.: Bez przeszłości nie ma przyszłości – kościoły rzymskokatolickie na Zaporoskim Przyazowiu. „Łódzkie Studia Teologiczne” 2018, t. 27, nr 3, s. 175–184
 • 7. Pavliuk O Wybrane kryteria subiektywnej identyfikacji etnicznej na przykładzie Polonii obwodu zaporoskiego w: Adaptacje III implementacje konwersgencje dziedziczenie, red. W. Hajduk-Gawron, K. Pospiszil s. 165-176, wyd. GNOME, Uniwersytet Śląski, Katowice 2018.
 • 8. Pavliuk O Refleksje nad odrodzeniem i rozwojem języka polskiego na przykładzie obwodu zaporoskiego w: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, pod red. E. Kubickiej M. Berend M. Rittner, Toruń 2017
 • 9. Павлюк О.Ю. Inwestycja w przyszłość, w: Матеріали міжнародної студентської науково практичної конференції „Молодіжний студентський громадський рух та його роль в розбудові громадянського суспільства:європейський контекст, ред. В.О. Коваль s. 96-97 , вид. ЗДІА, Запоріжжя 2016.
 • 10. Павлюк О.Ю. Język polski na tle wielokulturowości obwodu zaporoskiego na przełomie XX i XXI wieku, w: Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле ш сучасність. Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка , ред. І.Бундза, Є. Ковалевській, А. Кравчук, О. Сливинський , с. 96-107, вид. Фірма «ІНКОС», Київ 2015.
 • 10. Pavliuk O. Rozważania nad odrodzeniem i wzrostem zainteresowania językiem polskim na tle wielokulturowości południowoo-wschodniej Ukrainy na przykładzie obwodu zaporoskiego, w: Europa środkowo-wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej, red. J. Getka, J. Grzybowski, R. Kramar, s. 137-150, wyd. AKANT, Warszawa 2015.
 • 11. Pavliuk O. Adaptacja kulturowa wybranych grup etnicznych, w tym Polaków, na początku XXI wieku (na przykładzie obwodu zaporoskiego), w: Adaptacje II transfery kulturowe, red. W. Hajduk-Gawron, s. 185-198, wyd. GNOME, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.
 • 12. Павлюк О.Ю. Связь поколений, как один из составляющих факторов формирования ментальности на примере ЗООПК им. А Мицкевича,w: Матеріали міжнародної науково практичної конференції «Україна - Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції», том ІІ, с. 76-79, вид. ЗДІА, Запоріжжя 2014.
 • 13. Pavliuk O. Co to znaczy być polonistą na południowo-wschodniej Ukrainie? w: Literatura polska w świecie , tom V, red. R. Cudak, s. 400-408, wyd. GNOME, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014.

Участь у конференціях:

 • Павлюк О. Ю., Рижова І. С., Міжнародна наукова конференція «Agłomeraje. Rozwój. Wyzwania. Perzestrzeń» Краков, Польща, 2023, виступ з доповіддю та стаття.
 • Павлюк О.Ю. ХІV Всеукраїнська науково- практична конференція «Південь Укрвїни в умовах глобальних соціокультурних трансформаціях і питанняя культурної, етнорелігійної.етнічної та національно-громадянської ідентичності. Запоріжжя, НУ «запорізька політехніка» 2022, виступ з доповіддю
 • Павлюк О.Ю. Міжнародна інтердисциплінарна наукова конференція «Questions otherness - the other in my eyes i in the eyes of the other» Чешин, Польща 2019, виступ з доповіддю та стаття
 • Павлюк О.Ю.Міжнародна інтердисциплінарна практична конференція „Międzynarodowe Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne”, Краков, Польща 2019, виступ з доповіддю та стаття
 • Павлюк О.Ю.Міжнародна наукова конференція „Innowacyjne centra aktywności lokalnej. Wspomaganie rozwoju” Варшава ,Польща 2018, виступ з доповіддю та стаття
 • Павлюк О.Ю.Міжнародна наукова конференція «Adaptacja.Implementacja-konwergencję, dziedziczenie» Катовице, Польща 2017, виступ з доповіддю та стаття
 • Павлюк О.Ю. Міжнародна наукова конференція „Europa Środkowo-wschodnia: historia; kultura, literatгra,- spójżenie interkulturowe” Варшава ,Польща 2014, виступ з доповіддю та стаття
 • Павлюк О.Ю. Міжнародна інтердисциплінарна наукова конференція „Zarządzanie organizacją i zasobami ludzkimi. Budowanie marki projektu i organizacji” Насутов, Польща 2014, виступ з доповіддю та стаття
 • Павлюк О.Ю .Міжнародна наукова конференція „Mapowanie, opisy, interpretacje” Катовице, Польща, 2013, виступ з доповіддю та стаття

Навчальні посібники та монографії:

 • Павлюк О.Ю. Рижова І.С. Польські архітектори на тлі модерну Катеринославу Монографія /О.Ю. Павлюк, І.С.Рижова — Запоріжжя: Дике Поле, 2021. – 176 с. + 40 с. іл. — ISBN 978-617-7891-05 - Мова українська, польська.
 • Павлюк О.Ю .Różne odcienie polskości . Dylematy tożsamościowe mieszkańców niepodległej Ukrainy XXI wieku./ Різноманітні відтінки польськості. Дилема самоідентифікації жителів незалежної України в ХХI столітті, вид. Запоріжжя: Дике Поле, 2020 – 304 с. ISBN 978-617-7433-94-0

Словники

 • Ландшафтна архітектура: термінологічний словник / [І. С. Рижова, О. Ю. Павлюк, С. О. Захарова, О. І. Сингаївська, Ю. І. Криворучко, О. П. Зоря]; За ред. д-ра філос. наук, проф. І.С. Рижової. – Запоріжжя: Мокшанов В.В., 2023. - 300 с., іл..

Інні публікації

 • О. Павлюк, Е. Чубаров, 2004 Образотворче видання Наша Польша: Польша очами запорізьких поляків, вид. «Дике Поле» 2004
 • О. Павлюк, Е. Чубаров, 2006 Образотворче видання Наша Польша: Польша очами запорізьких поляків, вид. «Дике Поле» 2006
 • О. Павлюк, Е. Чубаров 2007 Образотворче видання «Дивлячись на світ очима поета (А.Міцкевич в Україні вид. «Дике Поле» 2007.
 • О. Павлюк, І. Гресик, 2016 Образотворче видання Наша Польша: Польша очами запорізьких поляків, вид. «Дике Поле» 2016

Художні виставки

 • 2013, 2016 – виставковий зал Мерії міста Седлище, (Седлище (Польща)
 • 2011, 2014, 2015 – виставкова зала Консульства Республіки Польща, (Харків Україна)
 • 2011-- виставковий зал, Будинок Польський (Івонич-Здуй, Польща)
 • 2009 - виставкова зала, Будинок Польський (Пултуськ, Польща)
 • 2009 – виставковий зал Міністерства Головної Комендатури у Варшаві виставка Policja ART 09, (Варшава бПольща)
 • 2008- виставковий зал Будинку культури, Юзефів (Польща)
 • 2005, 2007 – виставкова зала Польський Дім, Спілка Польських художників ( Варшава, Польща)
 • 2007 - виставкова зала Польський Дім, Спілка Польських художників ( , Польща)
 • 2004 Виставкова Зала Спілки Художників (Запоріжжя, Україна)

Участие в международных пленерах

 • 2010-2016 – міжнародний пленер скульптурно-мальовничий «Наша мала Батьківщина» Седлище, Польща
 • 2009, 2011, 2015, 2016 - міжнародний пленер Санок, Польща
 • 2013 -X plener „Menas Paveldui” – міжнародний пленер Вільнюс, Литва
 • 2011 - міжнародний пленер Познань, Польща
 • 2010 - міжнародний пленер Кошице, Словаччина
 • 2009. - plener „Menas ”- міжнародний пленер Вільнюс, Литва
 • 2008 - міжнародний пленер Пултуськ, Польща
 • 2005 – міжнародний пленер. Плоцьк, Польща
 • 2003.- IV літературно-художній пленер «Біля витоків Бебжі», Ружанйсток, Польща
 • 2002.- III літературно-художній пленер «Біля витоків Бебжі», Ружанйсток, Польща
 • 2001.- II літературно-художній пленер «Біля витоків Бебжі», Ружанйсток, Польща
 • 1999 - міжнародний художній пленер (Ломжа, Польща)

Координування проектів:

 • 2023 - Підготовка і проведення конкурсу з Політехнікої Краківською «Креативне Місто», член журі
 • 2022 - Член журі міжнародного конкурсу плаката разои з университетом Силезії «Джаз на руїнах»
 • 2022 - Підготовка і проведення науково практичної конференції з Політехніко. Краківскою «Код Міста»
 • 2021 - Зорганізовання освітнього проекту стажування викладачів на Краківській політехніце
 • 2019 - 1 міжнародний архітектурно-урбаністичний проект між Краківською політехнікою та Запорізьким Обласним Товариством польської культури (warsztaty międzynarodowe urbanistyczno-architektoniczne ) (Краків-Запоріжжя Польща)
 • 2014 - Семінар з управління організаціями та маркою проекту. ( Nowy Standart 2014. Zarządzanie organizacjami i zasobami ludykimi. Budowanie marki projektu i organizacji) Люблін, Насутов (Польща)
 • 2013 - молодіжний проект „Екологічні зустрічі” (Spotkania ekologiczne”-projekt młodzieżowy razem z Domem Młodzieży im. Jordana ( Краків, Польща)
 • 2010 -„ Місто заходу- людина зі сходу (Запоріжжя-Вроцлав, Польща)

Сфера наукових інтересів:

 • Культурологія, єтнокультура, теорія, методологія та методика дизайну, філософія дизайну, історія мистецтв, архітектура, живопис, графіка

Відзнаки та нагороди:

 • 2022- Нагороджена Почесною грамотою районей адміністрації запорізькоЇ міської ради по олександрівському району за високий професіоналізм, плідну роботу, активну позицію в громадському життіуніверситету та з нагоди річниці створення НУ «Запорізька політехніка»;
 • 2019- Нагороджена Президентом РП орденом «Срібрний Хрест» за відродження польско-українськоі культури

Рік початку діяльності в університеті: 2020 р., стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти, ІПК III-IV рівня акредитації 14 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська, польска (сертификат С1)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 500, 285
тел.: 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua