Ви є тут

Головна

Прізвище: Панченко

Ім'я: Ольга

По батькові: Михайлівна

Посада:доцент кафедри обліку і оподаткування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання:доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus):

Обліковий запис науковця (Goole Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=jpU-MpYAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький університет економіки і інформаційних  технологій, рік закінчення – 1997, спеціальність за дипломом – фінанси та кредит, кваліфікація за дипломом – спеціаліст (з відзнакою)
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.02.03 – «Організація правління, планування та регулювання економікою»

НАЗВА ДИСЕРТАЦІЇ. «Планування й управління витратами в механізмі підвищення конкурентоспроможності промислової продукції» рік захисту – 2002р., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харьків).

Наукові інтереси: Проблеми обліку, аналізу, аудиту в умовах євроінтеграції та переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності; формування облікової політики підприємств різних галузей економіки; інноваційні процеси в умовах глобалізації, облік і аналіз інноваційної діяльності господарюючих суб’єктів.  

Дисципліни, які викладає:

 • Методологія наукових досліджень в обліку, аудиті і оподаткуванні;
 • Фінансовий аналіз;
 • Облікова політика підприємства; 
 • Облік у зарубіжних країнах;
 • Облік і аналіз інноваційної діяльності  підприємства;
 • Облік і аудит (для  спеціальності 073 «Менеджмент»)
 • Економічний аналіз (для спеціальності 076 «Маркетинг»).

Всього наукових праць:  100, з них колективні монографії – 3, статті у наукових виданнях – 32, матеріалів конференцій – 65. Посібник з грифом МОНСУ - 3.

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 • Птіцина Л.А. – присудження «канд. екон. наук» за спец. 08.00.04 – «Економіка і управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)  (2013 рік)

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента:

 • Офіційний опонент: Лі Чутюй  - присудження «канд. екон. наук» за спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (2013 рік)

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2014.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64.

аудиторія (кабінет): 277

тел.: +380(61)7698286

e-mail: ZNTU_Panchenco_Olga@ ukr.net