Ви є тут

Головна

Прізвище: Єськова
Ім'я: Катерина
По батькові: Вікторівна

Посада: викладач кафедри журналістики
Вчений ступінь, звання: -
Освіта: вища

Запорізький державний університет, рік закінчення – 1990, спеціальність за дипломом - «Російська мова та література», кваліфікація за дипломом - «філолог, викладач російської мови та літератури».

ЗНТУ у 2018 році, кваліфікація: магістр журналістики, журналіст, редактор, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Дисертації: 

Наукові інтереси: літературна проблематика у ЗМІ.

Дисципліни, які викладає:

 • «Сучасна зарубіжна література»;
 • «Культурна проблематика ЗМІ»;
 • «Мистецька журналістика: контент»;
 • «Історія української культури»;
 • «Методика та організація наукових досліджень»;
 • «Телевиробництво (контент, продукт. промоція)»;
 • «Газетно-журнальне виробництво (контент, продукт, промоція)»

Профіль у наукометричних базах:

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5502-0832
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=laYarSwAAAAJ&hl=ru&oi=ao

  Основні наукові публікації:

 1. Єськова К. В., Островська Н.В. Особливості формату українських фактчекінгових проєктів. Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журнал / наук. ред. О. М. Холод. Т. 7. Київ : МЦД СК «Комтека», 2018. С. 43–51.
 2. Єськова К. В. Концептуальні аспекти створення студентської газети. Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія / Г.С. Скуртул, Т.В. Хітрова, С.А. Панченко та ін. / за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : Ліра, 2018. С. 138–156.
 3. Єськова К.В. Особливості есеїстики Юрія Білецького. Тиждень науки-2019: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р.) / В.В. Наумик (відпов. ред.). Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С.154–156. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/ dept_s&r/2019/ conf/ 1/TN_2019_FSN.pdf .
 4. Єськова К.В., Карпенко Т.Ю. Портретний нарис на сторінках часопису «Личности». Тиждень науки-2019: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р.) / В.В. Наумик (відпов. ред.). Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С.154–156. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/ dept_s&r/2019/ conf/ 1/TN_2019_FSN.pdf .
 5. Єськова К.В., Ліхачова К.Ю. Особливості фугкціонування студентської газети «СТУДPOL». иждень науки-2019: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р.) / В.В. Наумик (відпов. ред.). Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С.154–156. URL:  http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FSN.pdf .
 6. Єськова К.В. Жанрові модифікації сучасної кінорецензії (на прикладі рецензій на фільм «Захар Беркут» А. Сейтаблаєва та Д. Вінна). Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конфренції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 155–160.
 7. Єськова К. В., Ліхачова К. Ю. Специфіка створення журналу «Study and Work». Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя28 квітня 2021 р.) / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 102–103.
 8. Єськова К.В. Спеціалізовані онлайн-видання у контексті розвитку української музичної журналістики. Дискурс українського журналістикознавства в контексті розвитку соціальних комунікацій : колективна монографія / Г. М. Волинець, К. В. Єськова, Н. В. Островська та ін. / за ред. В.Л. Погребної. Дніпро : ЛІРА, 2021. С. 65–86.
 9. Гайдук, А.І., Єськова, К.В. Жанрово-тематичне наповнення студентського видання. Тиждень науки-2022 : тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р.). / В. В. Наумик (відпов. ред.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 1770–1772.
 10. Єськова, К.В. Специфіка новинарних випусків на каналі «1+1» у рамках телемарафону «Єдині новини». Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / В. Л. Погребна, В. В. Кузьмін, Н. В. Островська, Т. О. Бородулькіна та ін. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.  С. 129–131.
 11. Марченко, Д. І., Єськова, К. В. Особливості створення телевізійного репортажу. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / В. Л. Погребна, В. В. Кузьмін, Н. В. Островська, Т. О. Бородулькіна та ін. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 150–152.
 12. Єськова, К.В. Невербальні складники іміджу телеведучого [Текст] / К.В. Єськова // Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 146-147.
 13. Рябчук, І.К., Єськова, К.В. Візуально-естетична організація студентського видання [Текст] / І.К. Рябчук, К.В. Єськова // Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 191-193.

Методичні розробки:

 1. Тексти лекцій з дисципліни «Культурна проблематика ЗМІ» (частина І) для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання  спеціальності: 061 – Журналістика / Укл.: Ю. Г. Полєжаєв, К. В. Єськова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 78 с.
 2. Тексти лекцій з дисципліни «Культурна проблематика ЗМІ» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання  спеціальності: 061 – Журналістика / Укл.: Ю. Г. Полєжаєв, К. В. Єськова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. 90 с.
 3. Газетно-журнальне виробництво : навчальний посібник / К. В. Єськова. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 171 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Культурна проблематика ЗМІ» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: К. В. Єськова. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 34 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Газетно-журнальне виробництво» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 – Журналістика / Укл.: К. В. Єськова. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 38 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Мистецька журналістика: контент» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: К. В. Єськова. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 30 с.
 7. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» освітньої програми «Журналістика» / Укл. : В. Л. Погребна. К.В. Єськова. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. 46 с.
 8. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Телевиробництво: контент, продукт, промоція» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 «Журналістика» / Укл.: К. В. Єськова. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. 62 с.

Участь у конференціях:

2018

 1. Реалізація ідеологічної функції журналістики в дитячих журналах України // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 2. Типологічні особливості тижневика «Теленеделя» // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 3. Гендерні стереотипи у рекламі // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 4. Особливості функціонування музею новин у Вашингтоні // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 5. Заголовки в тижневику «Теленеделя»: стилістика й дизайн // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018», 16–20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 6. Особливості формату українських фактчекінгових  проектів // ІІІ Міжнародний симпозіум «Соціальні комунікації: теорія і практика», 21 квітня 2018 р. – Київ, 2018.
 7. Тенденції розвитку типології жіночих журналів // IV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, філологія, медіаосвіта», 4-5 жовтня 2018 р. − Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2018.
 8. Традиції магічного реалізму в сучасній українській літературі // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія», 11–12 жовтня 2018 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018.

2019

 1. Специфіка функціонування філософського есею на сторінках історико-біографічного часопису «Личности» // Міжнародний симпозіум «Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій», 19 березня 2019 року. – Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019
 2. Особливості есеїстики Юрія Білецького // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 3. Портретний нарис на сторінках часопису «Личности» // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 4. Репрезентація образу літньої жінки у ранковому шоу «Сніданок з «1+1»» // Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ», 10-13 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019.
 5. Етнічний склад населення півдня України на початку ХХ ст. // XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 3–4 жовтня 2019 р. - Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019.
 6. Козацька субкультура як складник загальнонаціональної культури / Передерій В., Єськова К. // XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 3–4 жовтня 2019 р. - м. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019.
 7. Специфіка формату сторітелінг в інтернет-дискурсі / Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі» 14 листопада 2019 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019.

2020

 1. Жанрові модифікації сучасної кінорецензії (на прикладі рецензій на фільм «Захар Беркут» А. Сейтаблаєва та Д. Вінна) // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» 9–10 квітня 2020 р –Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2020.
 2. Періодичні видання для дошкільнят у контексті розвитку Нової української школи. // Науково-практична конференція «Тиждень науки-2020» 13–17 квітня 2020 р. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
 3. Видатні українці на сторінках часопису «Личности» // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (8–11 жовтня 2020 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020.

2021

 1. Особливості представлення музичної проблематики у щоденних виданнях «Українська правда», «День» // Науково-практична конференція «Тиждень науки-2021» 19–23 квітня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021.
 2. Рубрика як один із складників художньо-графічного оформлення журналу «Единственная» // Науково-практична конференція «Тиждень науки-2021» 19–23 квітня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021.
 3. Жанрово-тематичне наповнення інтернет-порталу «Karabas Live» // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі». Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021.
 4. Специфіка створення журналу «Study and Work» // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 28 квітня 2021 року. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 5. Цикл передач «Улюблене Запоріжжя» на телеканалі «Алекс»: специфіка тематики // Всеукраїнська наукова конференція «Запорізькі філологічні читання» (11-12 листопада 2021 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
 6. Особливості представлення мистецької проблематики в тижневику «МИГ» // Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи» (7–8 жовтня 2021 р.). – Полтава, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 2021.

2022

 1. Особливості функціонування порталу «Movigram» // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2022» (18–22 квітня 2022 р.). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.
 2. Жанрово-тематичне наповнення студентського видання // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2022» (18–22 квітня 2022 р.). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.
 3. Духовність як основний чинник формування української публіцистики початку ХХІ століття (на прикладі виступів О. Вергеліса) // ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності» (6 жовтня 2022 року). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.
 4. Чорнобильська катастрофа в українській публіцистиці 1980–1990-их років ХХ століття // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (17–18 листопада 2022 року). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2022.
 5. Специфіка новинарних випусків на каналі «1+1» у рамках телемарафону «Єдині новини» // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (2 листопада 2022 р.) Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 6. Тематичне наповнення сайту для жінок «ТУТКА» // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (2 листопада 2022 р.) Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 7. Особливості створення телевізійного репортажу // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (2 листопада 2022 р.) Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.

2023

 

 1. Єськова К. В. Невербальні складники іміджу телеведучого // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2023», 24–28 квітня 2023 року. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
 2. Єськова К. В., Рябчук І. К. Візуально-естетична організація студентського видання // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2023», 24–28 квітня 2023 року. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації в ТОВ «Газета «МИГ» з «20» вересня 2021 р. до «19» листопада 2021 р. (посвідчення про підвищення кваліфікації у ТОВ «Газета «МИГ»», реєстраційний номер 133 від «19» листопада 2021 року) Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 15 вересня 2021 р., № 359-к.

Відзнаки і нагороди

 • Єськова К. В.  Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району (червень 2022-го року).

 

Рік початку трудової діяльності в університеті:
Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua

URL: Кафедра журналістики