Ви є тут

Головна

Прізвище: Надієнко

Ім'я: Олена

По батькові: Іванівна

 

Посада: доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0001-6676-7616

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): 

Обліковий запис науковця (Scopus): 

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=unRvxVwAAAAJ

Освіта: вища
 • Київський технікум готельного господарства, рік закінчення – 1985, спеціальність за дипломом - юрист – «правознавство», кваліфікація за дипломом – «молодший спеціаліст»
 • Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, рік закінчення – 1992, спеціальність за дипломом - юрист – «правознавство», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст»
 • Гуманітарний університет «ЗІГМУ», рік закінчення – 2004, спеціальність за дипломом - юрист – «правознавство», кваліфікація за дипломом – «магістр права»
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
  «Організаційно-правові засади державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні»

Наукові інтереси:

 • соціальне забезпечення та його адміністративно-правове регулювання
 • цивільне та сімейне право

Основні наукові роботи (публікації):

 • Надієнко О. І. Фраудаторні правочини у цивільному праві України : переваги та недоліки. Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. Випуск 11. Запоріжжя, 2022. С. 237–239.
 • Надієнко О. І. Пенсійне забезпечення в Україні : організаційно-правові засади державного регулювання : монографія. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 195 с.
 • Надієнко О. І. Правове регулювання сфери туризму : становлення та розвиток вітчизняного законодавчого інституту. Порівняльно-аналітичне право : Електронне наукове фахове видання. № 3/2018 р. С. 110–113
 • Надієнко О. І. Гамбург Л. С. Правила публічного порядку та сфера адміністративної відповідальності : галузева оптимізація  / Юридичний бюлетень : фаховий науковий журнал. Випуск 17. Херсон : Гельветика, 2020. С. 116–125.
 • Надієнко О. І., Воронова О.В. Право на спадкування чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без перебування у шлюбі / Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. Випуск 8. Запоріжжя, 2021 р. С. 90–93.
 • Надієнко О. І. Правова природа та наслідки порушення зобов’язань за цивільним законодавством України. Law. State. Technology : науковий журнал. Випуск 3. Дніпро : Гельветика, 2021. С. 44–49.

   

Участь у конференціях (публікації):

 • Надієнко О. І. Щодо реалізації права на спадкування чоловіка та жінки, які проживають сім’єю без перебування у шлюбі. Економіко-правова політика в умовах світової кризи : проблеми і шляхи подолання : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 25 листопада 2021 року. Черкаси : Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021. 190 с. С. 23–24.

 • Надієнко О. І. Правова природа та наслідки порушення зобов’язань. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т.А. Денисової : збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. 480 с. – С. 258–260.

 • Надієнко О. І. Руденко М.В. Шлюбний договір як спосіб врегулювання майнових відносин подружжя / Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку та права : теорія і практика : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 лютого 2020 р.) : у 5 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. С. 38–40.

 • Надієнко О. І. Бабак М. А. Вирішення цивільного позову потерпілого до страховика в межах кримінального провадження / Правові засоби забезпечення та захисту прав людини : вітчизняний та зарубіжний досвід. Зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 лист. 2020 р. Харків : Асоціація аспірантів-юристів, 2020. С. 202–206.

 • Надієнко О. І. Міністерство соціальної політики України як орган державного регулювання пенсійного забезпечення / Право і суспільство : актуальні питання та перспективи розвитку. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Частина І (10 грудня 2020 року). Полтава : ПЮК НЮУ ім. Я. Мудрого. 2020. 415 с. С. 110–113

 • Надієнко О. І. Палій Е.К. До питання реалізації права на відшкодовування моральної шкоди / Актуальні проблеми національного законодавства : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 15 квітня 2021 року. Частина 1. Кропивницький, 2021. 118 с. С. 19–22.

 • Надієнко О. І. До питання галузевої оптимізації правил публічного порядку та сфери адміністративної відповідальності реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 20–21 травня 2021 року). Суми : Сумський державний університет, 2021. – 737 с. –С. 290–295.

 • Рік початку діяльності в університеті: 2007.

  Мови спілкування: українська, російська.

  Контакти:

  адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
  аудиторія (кабінет): 4 корпус, кабінет 390
  тел.: +38(061)27698537