Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Козлова

Ім'я: Олена

По батькові: Борисівна

 

Посада: доцент

Вчений ступінь, звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3478-5913

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.ru/citations?user=6KwGlmMAAAAJ&hl=ru

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 1995, спеціальність за дипломом - «Технологія машинобудування», кваліфікація за дипломом - «інженер-механік».

 

Дисертації:

Кандидатська дисертація: Подавление регенеративных автоколебаний при фрезеровании тонкостенного элемента детали концевыми цилиндрическими фрезами : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Елена Борисовна Козлова ; – Запорожье, 2017 – 220 с.

 

Наукові інтереси: коливання при механічній обробці.

Дисципліни, які викладає:

  • "Технологічні основи машинобудування",
  • "Комп'ютерне моделювання"
  • "Основи комп'ютерного конструювання";
  • Механоскладальні дільниці та цехи;
  • Технологічна оснастка

Основні наукові роботи: 

 

 

1. Определение оптимальной скорости резания при фрезеровании сложно-профильных тонкостенных элементов деталей / Гермашев А. И., Логоминов В.О. [та ін.]. // Вісник ЖДТУ. Серія «Технічні науки», 2017. №2(80), С. 11–17. doi.org/10.26642/tn-2017-2(80)-11-17

2. Автоколебания при фрезеровании тонкостенных элементов деталей : монография / Внуков Ю. Н. (ред.), Дядя С. И., Козлова Е. Б [та ін.]. - Запорожье : ЗНТУ, 2017. - 208 с. - ISBN 978-617-529-168-9.

3. IMPROVING THE EFFICIENCY OF HIGH-SPEED MILLING OF THIN-WALLED ELEMENTS OF PARTS OF COMPLEX GEOMETRIC SHAPES / Гермашев А. И., Логоминов В.О. [та ін.]. // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2017. № 2 (2), С. 23-28 doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.023

4. Особенности концевого фрезерования сложно-профильных тонкостенных деталей / Гермашев А. И., Логоминов В.О. [та ін.]. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2017. №2. С. 15-22

5. Влияние подачи на формирование профиля обработанной поверхности при фрезеровании в условиях автоколебаний / Дядя С.И., Козлова Е.Б. [та ін.] // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2018. Том 22, №6. С. 10-19.

6. Основы формирования обработанной поверхности при фрезеровании тонкостенных деталей / Гермашев А. И., Логоминов В.О. [та ін.]. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. 2018. Том 1282, №6. С. 18-23.

7. Автоматизация процесса выбора режимов фрезерования тонкостенных элементов деталей / Гермашев А. И., Бєліков С.Б. [та ін.]. // Вісник двигунобудування. 2018. №1. С. 83-92.

8. Дядя С.І. Дослідження зв’язку властивостей оброблюваних матеріалів з  характеристиками коливального руху при фрезеруванні / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» (м. Stalowa Wola, Republic of Poland , 20–21 липня 2018 р.

9. Формирование профиля обработанной поверхности при концевом цилиндрическом фрезеровании в условиях автоколебаний / Мозговой В.Ф., Дядя С.И. [та ін.]. // Вісник двигунобудування. 2018. №1. С. 92-101.

10. Основы формирования обработанной поверхности при фрезеровании тонкостенных деталей / Гермашев А. И., Логоминов В.О. [та ін.]. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. 2018. №6. С. 18-24.

11. Дядя С.І. Самоорганізація руху тонкостінної деталі та якість обробленої поверхні при кінцевому циліндричному фрезеруванні / Дядя С.І., Козлова О.Б., Зубарєв А.Є. // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції: «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (м. Чернигів, 14–16 травня 2019 р.). 2019. т. 1, С. 86.

12. Влияние периода автоколебаний на формирование профиля обработанной поверхности при концевом цилиндрическом фрезеровании / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // Резание и инструменты в технологических системах : междунар. науч.-техн. сб. Харьков : НТУ «ХПИ». 2019. Вып. 91. С. 24-36.

13. Дядя С.І. Дослідження зв’язку властивостей оброблюваних матеріалів з характеристиками коливального руху при фрезеруванні / Дядя С.І., Козлова О.Б., Штанкевич В.С. // Міжнародна науково-практична конференція «ТЕХНІЧНІ НАУКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ, ДОСВІД ЄС» (м. Влоцлавек , 27–28 вересня 2019 р.). 2019. С. 119-123

14. Features of Peripheral End milling: Formation of Machined Surface Profile / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // Advances in Engineering Research. 2019. 188. Р. 184-188.

15. Вплив частоти обертання шпинделя на ефективність кінцевого фрезерування тонкостінних деталей в умовах автоколивань / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // ІX Міжнародна науково-практична конференція «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МАШИНОБУДУВАННІ» (3 - 7 лютого 2020 року, м. Львів). 2020. С. 78-82

16. Дядя С.І. Вплив жорсткості деталі на визначення швидкісної зони коливань при кінцевому фрезеруванні / Дядя С.І., Козлова О.Б, Філь Н. // Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ» (м. Чернигів, 29–30 квітня 2020 р.). 2020. т. 1, С. 81-83.

17. Определение оптимальных частот вращения шпинделя при фрезеровании сложнопрофильных элементов деталей / Гермашев А.І., Логомінов В.О. [та ін.]. // International Scientific Conference «Global Challenges – Scientific Solutions II» Antwerp, Belgium, October 14. 2020. С. 216-223.

18. Calculation Method for Analyzing the Vibration Resistance for Thin-Walled Elements / Гермашев А.І., Зиньковский А.П. . [та ін.]. // Strength of Materials Springer US, 2020/8/22. Р. 1-13.

19. Дядя С.І. Влияние направления и величины подачи на демпфирующие свойства процесса фрезерования концевыми фрезами / Дядя С.І., Козлова О.Б. // International Scientific Conference «Science, Engineering and Technology: Global Trends, Problems and Solutions» Prague, Czech Republic, September 25-26. 2020. С. 102-105.

20. The influence of flank lands of end mills on machined surface in milling in the context of chatter / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // International Conference Aviation Engineering and Transportation (AviaEnT 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Т1061, 2021, С. 1-7.

21. SIMULATION OF THE MACHINED SURFACE AFTER END MILLING WITH SELF-OSCILLATIONS / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // Cutting & Tools in Technological System. 2021. Edition 94. С. 19–27

22. Дядя С.І. Забезпечення якості обробки при кінцевому фрезеруванні в умовах автоколивань / Дядя С.І., Козлова О.Б., Коршунова Н.В. // Матеріали XІ міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ» (м. Чернигів, 26–27 травня 2021 р.). 2021. т. 1, С. 89-91.

23. INFLUENCE OF THE CUT AXIAL DEPTH ON SURFACE ROUGHNESS AT HIGH-SPEED MILLING OF THIN-WALLED WORKPIECES / Гермашев А.І., Логомінов В.О. [та ін.]. // Наука и техника. 2021. №. 2. С. 127-131.

24. Дядя С.І. ДОСЛІДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ ПРОФІЛЮ ОБРОБЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ КІНЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ ІНСТРУМЕНТОМ З ВЕЛИКИМ ВИЛЬОТОМ / Дядя С.І., Козлова О.Б., Кушнір Є.В. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2021. №2. С. 42-50.

 

Патенти

 

1. Пат. UA 122231 Україна, МПК(2006) И23С 5/00 Фреза з регульованими параметрами / Дядя С.І., Козлова О.Б., Штанкевич В.С.; заявник та власник патенту ЗНТУ. - u201707599 ; заявл. 18.07.2017 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.

2.  Пат. UA 124787 Україна, МПК (2006) G01H 11/00; G01H 1/00 Спосіб визначення параметрів коливань при обробці тонкостінних коливань при обробці тонкостінних елементів деталей кінцевими фрезами / Дядя С.І., Козлова О.Б., Колодяжний В. А. ; заявник та власник патенту ЗНТУ. - u201710349 ; заявл. 27.10.2017 , опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.

3.  Пат. UA 128485 Україна, (51) МПК (2006)G01B 5/00, B23C 9/00 Спосіб контролю стану поверхні / Дядя С.І., Козлова О.Б., Штанкевич В.С. ; заявник та власник патенту ЗНТУ. - u201801134 ; заявл. 06.020.2018  , опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18.

4. Пат. UA 140591 Україна, МПК(2006) G01В 5/00; В23С 9/00, Спосіб контролю стану поверхні в умовах автоколивань / Дядя С.І., Козлова О.Б., Штанкевич В.С. ; заявник та власник патенту ЗНТУ. - u201906916 ; заявл. 20.06.2019   , 10.03.2020, Бюл. № 5.

5. Пат. UA 141811 Україна, МПК(2006) G01В 5/00; G01В 5/28, (2006.01), B23C 9/00, Спосіб контролю стану поверхні при попутному фрезеруванні в умовах автоколивань / Дядя С.І., Козлова О.Б., Кудря І. О. ; заявник та власник патенту ЗНТУ. - u201910673 ; заявл. 28.10.2019 , 27.04.2020, Бюл. № 8.

Відзнаки та нагороди: 

 

Рік початку діяльності в університеті: 1995

Основні мови спілкування: російська, українська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 349
тел.: 7698-316
e-mail: kozlova@zntu.edu.ua
URL: []