Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Шрам

Ім'я: Олександр

По батькові: Анатолійович

 

Посада: завідувач кафедри

Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук, доцент

Освіта: вища

  • 2001 рік – Запорізький державний технічний університет, кафедра «Електропостачання промислових підприємств», диплом з відзнакою, спеціальність 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», магістр з електротехніки.

Дисертації:

  • 2012 рік – «Іонно-плазмова обробка поверхні скла при атмосферному тиску», спеціальність – 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології».

Наукові інтереси: Електротермічні процеси та установки. Низькотемпературна плазма. Електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси в енергетичних системах.

Основні дисципліни, які викладає:

  • Електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси в енергетичних системах;
  • Електричні системи та мережі;
  • Основи релейного захисту та автоматики.

Основні наукові роботи:

  • Деклараційний патент на корисну модель 11329 Україна, МПК С 03 С 17/06. Спосіб поверхневої модифікації скла та скловиробів / Авдєєв І. В., Шрам О. А., Малишко С. Є., Вихованець В. В.; заявник та патентовласник Запорізький нац. техн. ун-т; заяв. 23.06.05; опубл. 15.12.05, Бюл. №12.
  • Авдеев И. В. Модификация поверхности силикатного стекла ионно-плазменной обработкой / И. В. Авдеев, С. П. Лущин, А. А. Шрам // Физика и химия обработки материалов. – Москва, 2009. – № 2. – С. 54 – 57.
  • Шрам А. А. Плазмотрон для ионно-плазменной обработки стекла при атмосферном давлении // А. А. Шрам, И. В. Авдеев // Материалы Всероссийской научно-технической интернет-конференции с международным участием «Высокие технологии в машиностроении» (г. Самара, 20 – 23 октября 2009 г.). – Самара, 2009. – С. 2.

Рік початку діяльності в університеті: 2001.

Основні мови спілкування:українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія (кабінет): 299
e-mail: epp.plasma@gmail.com