Ви є тут

Головна

Прізвище: Семенцова

Ім'я: Оксана

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-7666-2666

Обліковий запис науковця (Google Scholar): A7VIs3IAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Челябінський Державний Університет, рік закінчення – 2004, спеціальність за дипломом – «Спеціальна психологія».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 19.00.08 «спеціальна психологія»:
  «Психологічна корекція комунікативної діяльності старших дошкільників із ЗПР», рік захисту – 2021, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова.

Наукові інтереси:

 • особистість у стресової ситуації та ефективні способи комунікації;
 • альтернативні способи комунікації особистості з особливостями психофізичного розвитку.

Дисципліни, які викладає:

 • Спеціальна психологія
 • Корекційна педагогіка
 • Корекційна педагогіка та психологія
 • Корекційно-реабілітаційні служби
 • Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

Основні наукові роботи (публікації):

 • Zaveryko N., Matskevich Y., Balukhtina O., Sementsova O., Ivanova L. Psychological and pedagogical features of training future social service workers Eduweb, 2022, julio-septiembre, v.16, n.3. P. 218-231 (Індексується в міжнародній наукометричній базі Web of Science Core Collection).
 • Семенцова О.М. Теоретичні уявлення про затримку психічного розвитку та визначення напрямків корекційної допомоги дітям. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 37: збірник наукових праць. М-во освіти і науки. Серія науки України. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. С. 110-119.
 • Семенцова О.М. Теоретико-організаційні аспекти корекції комунікативної діяльності дітей із ЗПР в умовах дошкільного навчального закладу. Науковий вісник Херсонського Державного Університету: збірник наукових праць. Серія Психологічні науки. Випуск 6. Херсон, 2015. С. 196-201.
 • Семенцова О.М. Корекційно-розвиваюча робота з питань формування нормативно-вікових форм спілкування з однолітками у дітей ЗПР. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наукових праць. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. № 16. С. 177-180.
 • Семенцова О.М. Комунікативна діяльність та психологічний супровід її розвитку у дітей старшого дошкільного віку з ЗПР. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України у 12 томах / За ред. проф. С.Д. Максименка. Т. 4. Вип. 6. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. С. 169-176.
 • Семенцова О.М. Функціональна модель процесу спілкування. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. Праць. Київ: ІВЦ «Політехніка», 2009. № 1 (25). С. 104-108.
 • Семенцова О.М. Психологічні особливості ситуативно-ділової форми спілкування з однолітками дітей з ЗПР старшого дошкільного віку. Фаховий збірник ВАК України: Актуальні проблеми психології. Т.1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 21-22. / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. 2008. С. 194-198.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 398а (4 корпус)
e-mail: sementsova.ok@gmail.com