Ви є тут

Головна

Мета: вивчення теоретичних основ та практичних аспектів об'єктно-орієнтованого програмування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні принципи розробки об'єктно-орієнтованих програм з використанням мови програмування С++;
  • основні принципи об'єктного підходу та взаємозв'язків об'єктно орієнтованого аналізу, об'єктно-орієнтованого проектування і об'єктно-орієнтованого програмування;

вміти:

  • використовувати основні засоби об'єктно-орієнтованої моделі - інкапсуляцію, спадкування поліморфізм при створенні програм з використанням мови програмування С++;
  • використовувати навички обробки об'єктно-орієнтованих даних.