Ви є тут

Головна

Прізвище: Обдул

Ім'я: Василь

По батькові: Дмитрович

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандитат технічних наук

Вчене звання: {вчене звання повністю}

 

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, 1966 р., «Машини і технологія обробки металів тиском» Інженер-механік (диплом № 880917).

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.03.05  «Процеси та машини обробки тиском». «Розробка і дослідження гвинтового преса з муфтою включення з регульованою енергією ударів»

Наукові інтереси:

 • Технологія та обладнання прокатного виробництва
 • Ковальсько-штампувальне обладнання

Дисципліни, які викладає:

1-й рівень

 • Технологія прокатного виробництва. Сортове прокатування.
 • Ковальсько-штампувальне обладнання. Молоти, гідравлічні та гвинтові преси
 • Технологія прокатного виробництва. Листове прокатування 
 • Проектування та розрахунок гідравлічних та гвинтових пресів

2-й рівень

 • Обладнання прокатного виробництва.
 • Технологія виробництва, експлуатації та ремонту ковальсько-штампувального обладнання
 • Оптимізація технічних рішень в ковальсько-штампувальному виробництві 
 • Сучасні напрями розвитку способів прокатки

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

 • Lenok A.A. Methods of Manufacturing of Steeply Curved Taps for Pipeline Systems [Text] // A.A. Lenok, V.D. Obdul, V.V. Shirokobokov, H. Dyja, M. Knapinski / XIX International Scientific Conference “New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics”. A collective monograph edited by Marcin Knapińcki – Series: Monograph №78. – Częstochowa, 2018. – P. 84-88.

 • Shirokobokov V.V. Necessity of spesific holddown pressure adjustment when drawing operation/ V.V. Shirokobokov, D.V. Obdul, V.D. Obdul, N.V. Shirokobokova // Metallurgical and Mining Industry – Dnipropetrovsk 2015, cientific and technical journal, №1 – С. 41-45.

 • Широкобоков В.В. Использование компактных механизмов в механических прессах при коэффициенте шатуна равном единице / В. В. Широкобоков, Д.В. Обдул, В.Д. Обдул, Н.В. Широкобокова // Обробка матеріалів тиском – Краматорськ 2015, Тем. збірник. наук. пр. ДДМА, №3 (42) – С. 158-162.

 • Широкобоков, В.В. Сравнительная характеристика высотных размеров прессов с традиционным и планетарным ГИМом у которого коэффициент шатуна равен единице[Текст] / В.В. Широкобоков, А.А. Ленок, Д.В. Обдул, В.Д. Обдул// New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering: XVI International Scientific Conference, 26-29 мая 2015 г.: статья докл.- Czestochowa, 2015.- S. 241-247.

 • Обдул Д. В. Использование компактных механизмов в механических пресах при коэффициенте шатуна равном единице / Д. В. Обдул, В. В. Широкобоков, В. Д. Обдул, А. В. Засовенко // Машини та пластична деформація металів : ІІ міжнар. наук.-техн. конф.,. 19–22 листоп. 2012р. : тези доп. – Запоріжжя, 2012р. – С.88.

 • Пат. 24823 Україна, МПК В30В 1/26, В30В 15/00. Прес механічний / В.Д. Обдул, Д.В. Обдул, В.В. Широкобоков - №u200703429; заявлено 29.03.2007; опубл. 10.07.2007, Бюл. №10.

 • Пат. 120265 Україна, МПК (2017) В21D 28/26. Штамп для пробивання отворів [Текст] / Ечин С.М., Широкобоков В.В., Обдул В.Д.,  Матюхін А.Ю. (Україна) ; заявник і патентовласник Запорізький національний технічний університет. – № U201704499 ; заявл. 10.05.2017 ; опубл. 25.10.17, Бюл. № 20. – 4 с.

 • Пат. 85976 Україна, МПК В30В 1/26 (2006.01). Прес-автомат для виготовлення цвяхів / В.В. Широкобоков, Д.В. Обдул, В.Д. Обдул, - №u2013 06836; заявлено 31.05.2013; опубл. 10.12.2013, Бюл. №23.

 • Пат. 81167 Україна, МПК: C22C 38/44, C22C 38/22. Маловуглецева низьколегована сталь/ В.І. Третяк, В.В. Чигиринський, С.П. Шейко, В.Д. Обдул, - №u2012 14518; заявлено 18.12.2012; опубл. 25.06.2013, Бюл. №12.

 • Пат. 59372 Україна, МПК: B21J 7/00. Безшаботний вертикальний молот/ М.Г. Марусенко, Д.В. Обдул, В.Д. Обдул, - №u2010 13262; заявлено 08.11.2010; опубл. 10.05.2011, Бюл. №9.

Участь у конференціях:

 

Список навчально-методичних робіт:

...

  Рік початку діяльності в університеті: {рік}.

  Мови спілкування:  українська (вільно), російська (вільно).

  Контакти:

  адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна
  аудиторія (кабінет): 28
  тел.: +380(61) 769-83-18
  e-mail: kafedra_omt@zntu.edu.ua