Ви є тут

Головна

Екскурсія студентів кафедри обліку і оподаткування до Олександрівської Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області

    9.02.2021 кафедрою обліку і оподаткування було організовано екскурсію для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» до Олександрівської Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області.

    Під час екскурсії відбулася зустріч з Начальником Олександрівського відділу податків і зборів з юридичних осіб Ратієвим Дмитром Сергійовичем. Студенти отримали відповіді на питання щодо особливостей роботи Державної податкової інспекції та можливого працевлаштування.

 

ПРОВЕДЕННЯ ГОСТЬОВИХ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ"

З метою ознайомлення майбутніх фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і аудит» з особливостями майбутньої практичної роботи кафедрою обліку і оподаткування практикуються окремі лекції, практичні заняття, зустрічі у кредитний та позакредитний час ОПП з фахівцями-практиками. Так протягом 2021-2022 н.р. для студентів були проведені гостьові лекції з таких дисциплін:

Demo

- «Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні» – головний бухгалтер НУ «Запорізька політехніка» О.Є. Яковенко. О.Є. Яковенко розповіла, що у сучасних умовах господарювання керівнику підприємства доводиться приймати рішення в умовах невизначеності і ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні аспекти виробничо-господарської та фінансової діяльності. Усі види діяльності підприємства відображені у великій кількості документів, що містять різнорідну інформацію. Досконало та професійно оброблена і систематизована за певними параметрами накопичена первинна інформація є гарантією ефективного управління виробництвом та прийняття правильних та виважених управлінських рішень.

- «Організація і методика аудиту» – директор ТОВ «Аудиторська фірма «Злагода» Л.В. Таратута. Л.В. Таратута ознайомила студентів з нормативно-правовими актами та міжнародними стандартами аудиту, якими регулюється аудиторська діяльність. Визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Аудиторська діяльність - незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Demo

- «Податкове управління та адміністрування податків, зборів, платежів» – начальник Олександрівського відділу податків і зборів з юридичних осіб Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області Д.С. Ратієв. Д.С. Ратієв розповів студентам сучасні аспекти адмініструванням податків і зборів (обов'язкових платежів) в Україні як процедури реалізації прав і обов'язків суб'єктів податкового права щодо узгодження й погашення податкових зобов'язань. Окреслив практичні питання постанови на обліку, декларування податкових зобов'язань, стягнення несплачених податків, порядок оскарження. Основним документом, який сьогодні регулює процес адміністрування в Україні, є Податковий кодекс України.

Demo

- «Професійна етика в обліку, аудиті та оподаткуванні» – к.е.н., директор ТОВ «АУДІТ-ВІД ТА КО» В.І. Драч. В.І. Драч: аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані при наданні аудиторських послуг забезпечити етичну професійну поведінку із дотриманням пріоритету суспільних інтересів, загальних норм моралі, принципів незалежності та об’єктивності, професійної компетентності, конфіденційності та професійної таємниці. Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності при наданні аудиторських послуг зобов’язані дотримуватися принципу професійного скептицизму, що передбачає допущення можливості суттєвого викривлення інформації, яка розкрита у фінансовій звітності, внаслідок виявлених при проведенні аудиту фактів чи поведінки, що вказують на порушення, у тому числі шахрайство або помилку, незважаючи на попередній досвід аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності щодо чесності та порядності посадових осіб юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється.

Demo

- «Професійна етика в обліку, аудиті та оподаткуванні» – головний спеціаліст із закупівель Головне управління Дежавного казначейської служби України в Запорізькій області О. В. Жадан. О. В. Жадан доповіла про діяльність Державної казначейської служби України (Казначейство), яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Кабінету Міністрів України і Міністра фінансів. Основними завданнями Казначейства є: реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів; внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначених сферах.

 

У ВЦ «КОЗАК-ПАЛАЦ»  ВІДБУВСЯ  ЩОРІЧНИЙ «ЯРМАРОК ОСВІТИ»

    На базі виставкового центру «Козак-Палац» м. Запоріжжя відбувся щорічний «Ярмарок освіти», що об’єднав спеціалізовану виставку навчальних закладів України та спеціалізовану виставку «Освіта за кордоном». Свої освітні послуги відвідувачам виставки – майбутнім абітурієнтам, їхнім вчителям і батькам – запропонували більш ніж 50 учасників провідних вищих навчальних закладів та освітніх центрів як Запорізького регіону, так і Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

     Активним учасником цієї події став і Запорізький національний технічний університет та, зокрема, кафедра обліку і оподаткування.

     Біля павільйону НУ "Запорізька політехніка" постійно перебували зацікавлені в отриманні інформації абітурієнти та їхні батьки. Відвідувачі виставки мали можливість познайомитися з відеопрезентацією
НУ "Запорізька політехніка" та поспілкуватися із:

  • представниками приймальної комісії про умови вступу;
  • викладачами кафедри обліку і оподаткування  про значимість в успішному веденні бізнесу професіоналів з обліку і оподаткування,  навчання й проходження практики, наукову й культурно-масову діяльність студентів;
  • здобувачами вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» про наукову діяльність студентів та студентське дозвілля;
  • представниками відділу сприяння працевлаштування здобувачів вищої освіти  та випускників  НУ "Запорізька політехніка" про попит на професіоналів з обліку і оподаткування на ринку праці.

     Абітурієнтам сподобалась організація роботи павільйону НУ  "Запорізька політехніка"  - вони відзначили корисність інформації, отриманої від приймальної комісії та викладачів кафедри обліку і оподаткування.

 

     Кафедра обліку і оподаткування прагне допомогти вступникам стати студентами провідного вищого навчального закладу Південного регіону України, який дотримується європейських стандартів освіти й готує справжніх професіоналів для бізнес-простору.

Шановні абітурієнти, наші двері відкриті для вас завжди.

 Чекаємо на Вас!

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ В ФОРМАТІ "СТУДЕНТ-СТУДЕНТУ" ТА "ВИПУСКНИК-СТУДЕНТУ"

Попитом у студентів користується формат «S2S» (студент-студенту) та «G2S» (випускник-студенту). «S2S» - це зустрічі з практикуючими студентами, як правило заочниками з фахових питань (К.С. Якименко (гр. ФЕУз-611М) – бухгалтер АТ «Укрзалізниця» регіональна філія придніпровської Залізниці, м. Пологи).

Demo

К.С. Якименко: Залізничний транспорт України – це складне багатогалузеве господарство, до складу якого входять не тільки залізниці, але й підприємства (заводи, установи, організації), які безпосередньо залучені до єдиного перевізного процесу або забезпечують його. Безперебійна робота залізничного транспорту, злагодженість роботи всіх ланок забезпечується завдяки організаційній структурі його управління. Ця структура обумовлена основними принципами управління залізничним транспортом, які полягають, з одного боку, в поєднанні централізованого керівництва і, з іншого, –наданням розширених прав і самостійності у прийнятті рішень виробничо-технологічним підрозділам. За виробничим принципом складне господарство залізниці ділиться на окремі господарства (локомотивне, вагонне та ін.), які працюють на єдиний технологічний процес – перевезення. Усі органи управління залізничним транспортом складають єдину систему та підпорядковуються вищим організаціям. Єдине централізоване керівництво його роботою забезпечує Укрзалізниця. У складі Укрзалізниці є головні галузеві управління, які здійснюють керівництво діяльністю залізниць в оперативному та технічному відношенні.  Для координації роботи виробничо-технологічних підрозділів, які виконують окремі види робіт в єдиному перевізному процесі, на залізниці створені галузеві служби (локомотивна, вагонна та ін.). Служби управління залізниці підпорядковані начальнику залізниці та одночасно, в оперативному режимі, відповідним головним управлінням Укрзалізниці. Виробничо-технологічні підрозділи (депо, станції та ін.) не є юридичними особами, але виділені на окремий баланс. Така організаційна структура управління визначає необхідність створення системи управлінського та бухгалтерського обліку і звітності, яка забезпечить користувачів необхідною інформацією. Бухгалтерський облік є специфічною діяльністю з «виробництва» інформації і має свою спеціальну процедуру –технологію її обробки. Коли відома мета діяльності і складено її план, необхідно створити певну структуру з людей, техніки, інформації та фінансових ресурсів. Тобто для створення бухгалтерії, як і для створення всього підприємства та окремих його підрозділів, використовується організаційна функція менеджменту.  Нарешті, сама бухгалтерія як структура є організацією. Це система, яка є підсистемою системи (структури) більш високого порядку. Вона є соціальною організацією.  

Отже, у бухгалтерському обліку поєднуються організація виробництва, організація управління й організація праці. Підприємства залізничного транспорту, зокрема залізничний транспорт як окрема галузь національно-господарського комплексу, надає послуги виробничого характеру з переміщення продуктів праці з пунктів їх виробництва до пунктів споживання, продовжуючи виробничий процес у сфері обігу, а також задовольняє потреби людей у переміщенні, створюючи специфічний товар – послугу. Саме тому у бухгалтерському обліку підприємств залізничного транспорту виникаютьо собливості щодо самої організації бухгалтерського обліку та безпосереднього ведення господарських операцій. Дійсно, розглядаючи господарську діяльність залізничного транспорту, необхідно звернути увагу на такі два її аспекти, як особливості власне виробничого процесу на підприємствах залізниць та характерні риси організації управління цими підприємствами.

Кожне структурне підприємство залізниці веде самостійно бухгалтерський облік в повному обсязі: оформлює та регіструє первинні документи, складає реєстри та фінансову звітність. Одночасно структурні підприємства є складовою частиною залізниці, до якої подає фінансову звітність. Структурні підприємства та залізниця в цілому ведуть бухгалтерський облік за єдиної методологією. Основою складання фінансової звітності є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, галузеві стандарти та нормативні документи.

Demo

«G2S» - це зустріч з випускниками ОПП з фахових тем (Г.О. Савченко – (гр. ФЕУз-610М) провідний інспектор управління державної казначейської служби України в Олександрівському районі м. Запоріжжя, Запорізької області).

Г.О. Савченко розповіла студентам, що управління Державної казначейської служби України та відділення Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення є територіальними органами Державної казначейської служби України. Управління (відділення) Казначейства підпорядковані Державній казначейській службі України та відповідному Головному управлінню Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Управління (відділення) Казначейства у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями Міністра фінансів України, його першого заступника та заступників, наказами Казначейства, дорученнями Голови Казначейства, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та наказами відповідного Головного управління Казначейства.

Основним завданням управлінь (відділень) Казначейства є реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

Подібні заходи мають місце і для розвитку загальних компетентностей. Студенти дуже задоволені.

 

ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І АУДИТ»

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» Наказ № 507 від 10.12.21 р., Положення  про систему забезпечення Національним університетом «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) (зі змінами згідно рішення вченої ради НУ «Запорізька політехніка» протокол No 1/21 від 27.08.2021р.), сучасних вимог до акредитації освітніх програм на факультеті економіки та управління здійснюється моніторинг та удосконалення освітніх програм. 

 

Demo Освітні програми переглядаються гарантом, членами групи забезпечення, експертами з якості щодо відповідності цілей програми місії і стратегії ЗВО, затвердженим стандартам вищої освіти. Згідно з Законом України «Про вищу освіту», нормативний зміст підготовки здобувачів має відповідати результатам навчання, визначеним у стандартах. Моніторинг ОП здійснюється із залученням стейкхолдерів (потенційних роботодавців, професіоналів-практиків, органів місцевого самоврядування, випускників, студентів) з метою виявлення їхніх потреб, визначення слабких і сильних сторін ОП, урахування пропозицій і реалізація їх під час визначення обов’язкових і вибіркових компонентів, що сприяють формуванню індивідуальної траєкторії навчання здобувача. 

Demo

 Обговорення здійснюється під час роботи фокус-груп, круглих столів, тематичних семінарів, зустрічей випускників, професійних зустрічей тощо. Саме там роботодавці, випускники можуть надати зворотний зв’язок, об’єктивно оцінити якість реалізації програм і відповідність вимогам ринку праці.

 

 

Demo

 У рамках обговорення змісту та обсягу обов’язкових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також її відповідність вимогам законодавства і нормативних документів Національного університету «Запорізька політехніка» робочої групи були проведені зустрічі зі стейкхолдерами, експертами, випускниками спеціальності та студентами. 

 

 

Demo

 До обговорення були залучені представники аудиторських фірм ТОВ «АУДІТ-ВІД ТА КО» і ТОВ «Аудиторська фірма «Злагода», Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області, Головного управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області, Управління Державної казначейської служби України Олександрівського району м. Запоріжжя, ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ТОВ «СІЕФСІ», ПП «Гофро-Трейд».

 

 

Demo

 Запрошені спікери, що мають значний досвід праці у сфері обліку, зовнішнього та внутрішнього аудиту, державного контролю, оподаткування, надали вичерпну оцінку проекту освітньої програми, внесли свої пропозиції, висловили думки щодо сучасних вимог до компетентностей випускників спеціальності «Облік і оподаткування». Важливою складовою обговорення було надання експертами рецензій на ОПП. 

 

 

Demo

 До обговорення також були запрошені декан факультету економіки та управління, к.е.н., доц. В.В. Корольков,  к.філос.н., доцент кафедри філософії І.М. Бондаревич, к.ф.н. доцент кафедри іноземних мов О.В. Адаменко, оскільки іноземна мова є пріоритетом для розвитку фахівця з обліку і аудиту.

 

 

Demo

 Випускники кафедри, а зараз затребувані фахівці з обліку, аудиту та оподаткування, висловилися щодо актуальності та змістовності програм. Також кафедра бере до уваги і думки майбутніх спеціалістів – здобувачів вищої освіти, які незабаром вийдуть на ринок праці.

 


Висловлюємо щиру подяку всім учасникам обговорення ОП за можливість формування ефективної платформи для подальшого вдосконалення освітнього процесу за ОП «Облік і аудит». Сподіваємося на подальшу співпрацю.