Ви є тут

Головна

Creativity Campus

У період з 16 по 19 жовтня 2018 року завідувач кафедри Соболь Ю.О. прийняла участь у програмі професійного розвитку “Developing Competence-Based Teaching and Learning for University Teachers in Ukraine”. Подія відбулася в рамках освітнього майданчика Creativity Campus наданого спільнотою для навчання та викладання GoHigher за підтримки Британської Ради в Україні, Миністерства Освіти і науки України, видавництва Pearson та Dinternal-Education, Києво-Могилянської Академії. Мета заходу – допомогти викладачам розвинути свої професійні навички та надати їм практичні інструменти для розвитку критичного мислення та креативності у студентів в процесі навчання.

Детальніше >>

«Building Assessment Skills of Ukrainian ESP Teachers»

10-12 жовтня 2018 року завідувач кафедри іноземних мов Ю.О. Соболь та доцент кафедри іноземних мов Н.М. Жукова відвідали семінар «Building Assessment Skills of Ukrainian ESP Teachers» у Сумському державному університеті. Акцію було організовано Українською асоціацією з мовного тестування та оцінювання (UALTA) за грантом Європейської асоціації мовного тестування та оцінювання (EALTA).

На заході Соболь Ю.О. виступила з презентацією «Оцінювання знань студентів з метою підвищення рівня викладання англійської мови в ЗНТУ», а також разом з Н.М. Жуковою долучилась до роботи спільноти викладачів англійської мови професійного спрямування із 18 вищих навчальних закладів України. Низку майстер-класів провів спеціальний гість семінару професор Ланкастерського університету Джон Пілл (Велика Британія). Крім того, плідна робота також відбулась під час воркшопів Людмили Гнаповської (Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»), і Ольги Павленко (Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»).

  

Детальніше >>

Фестиваль освітнього лідерства

22 вересня 2108 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся ІІ Фестиваль освітнього лідерства «Clever», в якому взяла участь Н. М. Жукова, доцент кафедри іноземних мов.

Після пізнавальної панельної дискусії на тему «Як викладач може підготувати фахівця до ринку праці майбутнього?» учасники заходу продовжили обговорювати нові обрії освіти і набувати практичних навичок для ефективної педагогічної діяльності на майстер-класах, що проходили за такими лінійками: «Soft skills – вимога сучасності», «Освітні тренди у викладанні» та «Сучасні практики міжнародної діяльності викладача».

 

Детальніше >>

 

Міжнародна конференція «Контроль та оцінювання як засоби оптимізації навчання мов»

25-27 квітня 2018 року в національному університеті ім. Т.Г. Шевченка відбулась конференція «Контроль та оцінювання як засоби оптимізації навчання мов». Науково-методичний захід та інтенсивний триденний тренінг з мовного тестування присвячені проблемам оцінювання для практиків, що прагнуть удосконалити свої вміння у застосуванні тестового контролю. Під керівництвом міжнародних експертів Ентоні Гріна, Фуміо Накацухара та Нахала Хабазбаші (CRELLA, Бедфордширський університет, Великобританія) викладачі-мовники, експерти та науковці обмінялися досвідом та знанням у галузі мовного оцінювання. Зокрема, завідувач кафедри іноземних мов ЗНТУ Соболь Ю.О. презентувала здобутки кафедри у сфері вирішення питань, щодо оцінювання в навчальному процесі.

 

Certificate in Vocational English Language Teaching (CiVELT)

Demo

За сприяння Британської Ради в Україні в межах проекту «Англійська мова для університетів» представники кафедри іноземних мов ЗНТУ взяли участь у низці заходів, головною метою яких є професійний розвиток педагогічних працівників, ознайомлення із сучасними підходами до викладання англійської мови у вищих навчальних закладах України.

До Зимової школи педагогічної майстерності (з 19 по 24 лютого 2018 року) було залучено старших викладачів кафедри іноземних мов Суворову Тетяну Михайлівну і Войтенко Світлану Володимирівну.

Весняну школу педагогічної майстерності (з 1 по 6 березня 2018 року) відвідали завідувач кафедри, кандидат філологічних наук Соболь Юлія Олександрівна, а також викладачі кафедри Адаменко Ольга Володимирівна, Бикова Юлія Олегівна, та Сивачук Олена Миколаївна. Окрім того, кандидат філологічних наук Жукова Наталія Михайлівна пройшла курс професійної підготовки для українських тренерів і бере участь у школах педагогічної майстерності, організованих Британською Радою, в якості тренера.

Тренування дало можливість учасникам проекту ознайомитись із курсом викладання англійської мови професійного спрямування «Certificate in Vocational English Language Teaching» (CiVELT), що базується на використанні гнучкого та комплексного підходу, враховуючи професійні потреби майбутніх фахівців певної галузі. Кожен рівень курсу має свої цілі та спрямований на:

CiVELT 1 (розуміння професійних потреб тих, хто вивчає мову; визначення основних джерел інформації при аналізі професійних потреб; розуміння важливості мотивації та вплив демотивації на аудиторію; створення позитивної атмосфери впродовж навчання; використання професійних контекстів як ресурсів);

CiVELT 2 (розуміння сфери діяльності майбутніх фахівців з точки зору використання мови; викладання граматики та лексики; застосування функціональної мови у навчанні; впровадження сучасних підходів до формування навичок говоріння, читання, аудіювання та письма);

CiVELT 3 (розробка робочої програми; презентація нового мовного матеріалу; помилки і методика їх виправлення; робота з контентом; тестування і оцінювання; практика викладання в аудиторії; визначення ефективності курсу і його корегування; безперервний професійний розвиток).

ЗНТУ і кафедра іноземних мов розробили і надали до Британської Ради план заходів з інтернаціоналізації у розрізі викладання англійської мови у 2018/19 навчального року.

Детальніше >>

 

Введення нового навчального курсу «Соціалізація» (Socializing Course) 1 грудня 2017 року

Запорізький національний технічний університет, зокрема кафедра іноземних мов під керівництвом Соболь Ю.О., прийняли активну участь у проекті “Англійська мова для університетів”, розпочатого за ініціативи Міністерства освіти і науки з метою вдосконалення знань у галузі англійської мови у вишах України задля підвищення конкурентоспроможності на європейському рівні.

В ході співпраці із Британською Радою університет отримав певні пропозиції, спрямовані на нарощування потенціалу в галузі викладання та поліпшення володіння англійською мовою до рівня В1/В2/С1 згідно зі шкалою загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Зокрема, студентам немовних спеціальностей було запропоновано провести курс “Socializing” (“Соціалізація”), головна мета якого – розвиток комунікативних навичок, необхідних для успішного міжнародного спілкування та співробітництва майбутніх фахівців. Підставою для впровадження курсу став низький рівень володіння англійською мовою студентів вишу (80% - A1/A2), що унеможливлює викладання мови професійного спрямування.

Навчання відбувалось головним чином на базі підручника “Oxford English for Socializing”. Двічі за семестр проводились зустрічі з носіями мови із США. Найбільш зацікавлені студенти продовжили спілкування поза навчального процесу. В експерименті приймали участь 306 студентів усіх спеціальностей та 12 викладачів. По закінченню курсу було проведене анкетування університетської молоді (STUDENT QUESTIONNAIRE 2017) та зібрані відгуки викладачів кафедри (TEACHER FEEDBACK 2017) щодо ефективності та доцільності курсу.

Нижче наведено узагальнені висновки стосовно переваг і складнощів курсу, а також пропозиції щодо удосконалення цього модулю на думку викладачів і студентів.

Students’ Questionnaires

Useful activities in order of their priority

Difficulties

1. Communication with native speakers;

2. Dialogue speaking (pair/team work);

3. Problem solving;

4. Role playing;

5. Spontaneous speaking;

6. Conversational patterns;

7. Listening;

8. Monologue speaking;

9. Grammar exercises;

10. E-mailing (net communication);

11. Reading;

12.Matching exercises;

13. Pronunciation;

14. Learning speech cultures.

 

1. Lack of classroom hours;

2. Low competence in using functional language;

3. Lack of fluency;

4. Language barrier;

5. No experience in communicating with native speakers;

6. No practice in monologue speaking;

7. No practice in dialogue speaking;

8. Low reading skills;

9. Poor pronunciation (heavy accent);

10. No writing skills;

11. No cultural awareness;

12. Poor grammar;

13. Problems with understanding E speech;

14. Dependence of individual marks on other students’ performance.

 

Teachers’ feedbacks

Strengths

Challenges

1. High motivation, as knowing English is the 21st century life skill.

1. Shortage of contact hours.

2. Cultural awareness.

2. Mixed language level groups.

3. Learner-centered approach.

3. Language barrier and phobia.

4. Collaboration and team work.

4. Diverse and low language skills in grammar, vocabulary, phonetics, etc.

5. Learning by doing.

5. Lack of digital equipment to facilitate and upgrade the learning process.

6. Gaining self-confidence.

6. Quiet obscure idea of future specialism needs and discourse.

7. Authentic tasks.

7. Absence of international communication experience.

 

Improvements suggested by students

*1. To have more classes of English.

*2. To have an ability to use projectors, computers to give presentations, to watch films, etc.

*3. To combine socializing and subject-related material.

4. To implement more authentic and true to life tasks, to expand the scope of topics.

*5. To have more meetings with native speakers.

*6. To have an opportunity to develop grammar and vocabulary skills, etc.

*7. To gain more cultural context.

 

Improvements suggested by teachers

*1. To increase the number of contact hours.

*2. To have access to multimedia for facilitating the learning process.

*3. To balance socializing and professional communication.

*4. To ensure the possibility of communication in the English language environment.

*5. To improve students’ background in such language competences as grammar, vocabulary, phonetics, etc.

*6. To raise students’ cultural awareness.

7. To give students more autonomy.

8. To develop their learning skills.

9. To deliver the message about necessity of socializing course as a part of their English language learning.

10. Have a set of introductory classes with native speakers who would touch upon the problems of socializing and ways of dealing with them before actual classes on socializing module.

11. The course still needs to be continued at senior courses and it actually never stops, because every day there is a communication and, thus, socializing.

* - By asterisk (*) we indicated the coincidence of students’ and teachers’ suggestions, which may be considered as indirect proof of their validity.

Overall outcome

The summarized questionnaires and feedbacks allow to assert that Socializing is definitely what students need for their life at present and in future. At the same time the differences in language level of the students as well as their needs analysis will necessitate to tailor the Socializing Module accordingly, balancing this module with more EGP- or ESP-focused activities.

Teaching Socializing ESP teachers of Foreign Languages Department for the first time applied the knowledges and skills in new methodologies acquired at summer and winter trainings organized by the British Council: learner-centered approach; developing learner autonomy; digital learning; learning by doing; collaboration work; teaching soft skills – critical thinking, learning competences, communicative skills; problem-solving; role plays; self-assessment and feedback.

Language Practice

Demo

15.11.2017 на зустріч зі студентами та викладачами Запорізького національного технічного університету завітали гості зі Сполучених Штатів Америки. У теплій та доброзичливій атмосфері університетська молодь мала можливість з перших вуст дізнатись про Calling Etiquette, Writing Professional E-mails/Letters, Texting. Спілкування відбувалось виключно англійською мовою, що сприяло вдосконаленню комунікативних навичок майбутніх фахівців, необхідних для підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринці праці не тільки на теренах України, а й за кордоном.

Детальніше >>

 

Speaking club 2017

Demo

Кафедра іноземних мов ЗНТУ щорічно проводить зустрічі студентів вишу з носіями англійської мови. Це чудова можливість вдосконалити навички спілкування, здобути більше знань про культуру англомовних країн та розвити зацікавленість в оволодінні іноземною мовою. Впродовж заходу студенти дізнались про різні форми привітань: casual, semiformal, formal; мали можливість особисто взяти участь в обговоренні, поставити питання. Отримана інформація спрямована на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Детальніше >>

 

Конференція IATEFL

31 березня - 01 квітня 2017 р. завідувач кафедри іноземних мов Ю. О. Соболь та доцент кафедри іноземних Н. М. Жукова взяли участь у роботі 22-ї щорічної конференції Українського відділення Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL).

IATFL photo

Конференція відбулась на базі Національного університету біоресурсів та природокористування за сприяння Британської Ради в Україні.

На пленарному засіданні виступили досвідчені фахівці: Маргіт Сестеи (Margit Szesztay), Саймон Езертон (Simon Etherton), Тоні Принс (Tony Prince), Ольга Мадилес (Olha Madylus), які залучили аудиторію до обговорення правил ведення дискусій під час навчання, принципів активного навчання, того, чому світ може навчитися в України, і того, чому Україна може навчитися у світу, які навички і уміння слід опановувати при вивченні іноземної мови у 21 столітті. Увагу викликали секції: “The Slight Edge: how to make small but impactful changes to traditional teaching activities”, “How to make learning memorable”, “Teaching functional language through tasks”.

Інтерактивна форма роботи дала учасникам конференції можливість відпрацювати навички викладання різних аспектів мовної діяльності, що будуть застосовані в педагогічній практиці в ЗНТУ.

Cambridge English November Seminar

Demo

Demo

       03.11.2016 Cambridge University Press, Cambridge English Language Assessment in cooperation with Zaporizhzhia National Technical University conducted Cambridge English November Seminar. The first part of the seminar was devoted to avoiding unnecessary exam stress. Joanna Kosta (Cambridge English Prepare author and teacher trainer) looked at variety of ways of building confidence and maximizing chances of success in the context of enjoyable general English classes. During the second part, Christopher Reese (Cambridge English presenter) focused on highlighting differences between “conventional” language and writing instructions as well as on “organization” and “communicative purpose” assessment criteria. Moreover, the seminar was extremely helpful in providing teachers with concrete strategies and methods of preparing students to pass exams.

 

Практичний семінар Київ

Demo

 

           08-09.04.2016 р. Ю. О. Соболь та Н. М. Жукова взяли участь у роботі 21st Annual National IATEFL Ukraine Conference в м. Київ. Конференція, організована IATEFL Ukraine за сприяння British Council та МОН України, відбулася на базі Київського університету ім. Б. Грінченка. Підвищену зацікавленість аудиторії викликали пленарні виступи, зроблені Marjorie Rosenberg, Hugh Dellar, Zhanna Sevastianova та Piotr Steinbrich. Особливо корисними для покращення рівня викладання англійської мови в ЗНТУ можна вважати семінари, присвячені розвитку критичного мислення та навичок аудіювання, новітнім підходам до опрацювання лексики та граматики, творчим методикам при роботі зі студентами, які вивчають інформаційні технології.

 

Практичний семінар Львів

Demo

 

       24-25.03.2016 р. викладачі кафедри іноземних мов Ю. О. Соболь, Н. М. Жукова взяли участь у роботі 21st TESOL-Ukraine Convention у м. Львів. Конвенцію було організовано на факультеті іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка за підтримки МОН України та Регіонального офісу англійської мови (RELO) при Посольстві США в Україні. Тема конференції – “Global Changes in Ukraine – Global Changes in English Teaching in Ukraine”. У межах заходу його учасники обговорили стратегію розвитку викладання та шляхи впровадження нової концепції вивчення англійської мови в Україні, пріоритети сучасного викладача англійської мови. Інтерактивні семінари дали можливість ознайомитися зі структурою та дієвими методиками підготовки до всесвітньо визнаних іспитів: IELTS та TKT. Власні доробки Ю. О. Соболь і Н. М. Жукової опубліковано у збірці матеріалів Конвенції.

 

Практичний семінар Рахів

           01-08 липня 2016 р. Ю. О. Соболь (завідувач кафедри іноземних мов) та Н. М. Жукова (доцент кафедри іноземних мов) пройшли підвищення кваліфікації в Літній школі фахової майстерності для вчителів англійської мови (м. Рахів) за напрямом ESP (English for Specific Purposes – «Англійська мова для професійного спілкування»). Спеціалізований тренінг був організований Британською Радою (British Council), Українським відділенням Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL Ukraine) та МОН України. Основними напрямами тренінгу були такі: - змістове наповнення навчального курсу ESP; - ролі викладача та студентів у навчальному процесі; - види ESP; - інноваційні методики викладання ESP; - постійний професійний розвиток викладачів (CPD – Continuing Professional Development) як обов’язкова вимога сьогодення. Навчання в Літній школі проводили високо кваліфіковані тренери Британської Ради: Жанна Севастьянова, Ірина Матузова та Ірина Сорока, які забезпечили високу інтенсивність, насиченість та інформативність курсу підвищення кваліфікації, майстерно поєднуючи теорію і практику викладання. Отримані знання і навички Ю. О. Соболь та Н. М. Жукова наразі застосовують у студентських аудиторіях, на семінарах для викладачів іноземних мов та викладачів кафедри «Електричні та електронні апарати», які проводять заняття англійською мовою.

 

Практичний семінар Запоріжжя

Demo

 

          23.08.2016 року викладачі кафедри іноземних мов взяли участь у практичному семінарі за підтримки інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Захід проводився в рамках партнерської взаємодії із видавництвом MM Publications. Спеціально запрошений спікер Angela Konstance, Macquarie University, Australia (в центрі світлини) виголосила доповідь за темою «Five secrets for listening SUCCESS».
 

 

Практичний семінар Запоріжжя

           25-26.08.2016 р. викладачі кафедри іноземних мов Ю. О. Соболь, Н. М. Жукова, О. В. Адаменко відвідали семінар, присвячений підготовці до міжнародного іспиту First Certificate in English (FCE). Основну увагу було приділено особливостям розвитку чотирьох видів мовної діяльності. Присутні опрацювали типові вправи із використанням навчально-методичних матеріалів провідних світових видавництв.