Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 1-й магістратури
Семестр: 1-й магістратури
Мета викладення дисципліни: підготувати спеціаліста з проектування сучасних конструкцій двигунів внутрішнього згоряння.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Мазін Володимир Олексійович, к.т.н., доцент кафедри «ДВЗ»

Файл: