Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 4-й
Семестр: 7-й
Мета викладення дисципліни: При вивченні набуваються навички раціонального використання законів газової динаміки та інших фундаментальних теорій для розрахунку як систем наддуву, так i взагалі робочого циклу комбінованого ДВЗ.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Мазін Володимир Олексійович, к.т.н., доцент кафедри «ДВЗ»

Файл: