Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 3-й
Семестр: 6-й
Мета викладення дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань і практичних навичок розв’язання задач класичної гідромеханіки та газової динаміки для оцінювання аеродинамічних характеристик літальних апаратів різного функціонального призначення.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Беженов Сергій Олександрович, к.т.н., доцент кафедри «ДВЗ»

Файл: