Ви є тут

Головна

Загальна кількість доповідей на конференціях - 20.
В тому числі на міжнародних конференціях - 4.
В тому числі за авторством молодих учених - 2.
 

 1. Tarasenko, O. V. Formation  principles of road safety during the educational process among students of transport specialties / O. V. Tarasenko // Scientific and pedagogical internship «Mastery of the organization of pedagogical interaction betweena teacher and engineering students. The experience of EU countries»: Internship proceeding. February 15 – March 26, 2021. Wloclawek, Republic of  Poland: «Baltija Publishing, 2021, Pp. 77-80.
 2. Tarasenko, O.V. Practical driving skills: quality of training / O.V. Tarasenko, L.O. Vasylieva, T.V. Kharchenko  // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 176-180.
 3. Tarasenko, O.V. Automatic fixation network density – guarantee of compliance with the requirements of the road rules / O.V. Tarasenko, L.O. Vasylieva, T.V. Kharchenko  // International scientific conference «Organization of scientific research in modern conditions» ‘2021: Conference proceedings ///«ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP. - Seattle, Washington, USA, 2021 - Pp. 34-37.
 4. Васильєва, Л.О. Основні завдання комерційної служби автотранспортних підприємств на сучасному етапі / Васильєва Л.О., Гончаренко Д.С. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.35-38 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf
 5. Каплуновська, А.М. Правовий режим земель транспорту / Каплуновська А.М., Бабенко К. Ю. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.28-30 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf
 6. Каплуновська, А.М. Правове регулювання транспортно-експедиційного обслуговування / Каплуновська А.М., Біляєва А.О. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.30-33 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf
 7. Каплуновська, А.М. Особливості правового регулювання міжнародних автомобільних перевезень / Каплуновська А.М., Пилипчук А.М. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.33-35 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf
 8. Кузькін, О.Ф. Статистичний аналіз змінювання обсягів продажу приватних автомобілів та рівня автомобілізації в україні / Кузькін О.Ф. // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.59-61 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/2.1/Zbirka_TT_2021.pdf
 9. Лебідь, Г.О. Вплив процесу формування вантажних відправлень на ефективність транспортно-складської системи / Лебідь Г.О., Падченко О.О. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.38-40 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf
 10. Михайленко, В.О. Проблеми і перспективи використання безпілотних автомобільних транспортних засобів / Михайленко В.О., Райда І.М. // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.8-10 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/2.1/Zbirka_TT_2021.pdf
 11. Райда, І.М. Загальний статистичний аналіз швидкостей сполучення автобусів на позаміських маршрутах / Райда І.М., Гаркавенко В.Р. // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.10-12 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/2.1/Zbirka_TT_2021.pdf
 12. Сущенко, Р. Реалізація культурологічної професійної підготовки інженерних кадрів за концепцією І. А. Зязюна / Сущенко Р., Сущенко Т. // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: матеріали VIІ науково-практичної конференції 25–26 травня 2021 року / за заг. ред. Романовського О. Г. – Харків.: НТУ «ХПІ», 2021. – С.125-128.
 13. Тарасенко, О.В. Контроль учасників дорожнього руху: досвід та пропозиції / Тарасенко О. В., Мартинов Д. О. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.40-41 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf
 14. Тарасенко, О. В. Насичення мережі об’єктів контролю за дотриманням вимог ПДР-гарант зростання дорожньої безпеки  / О. В. Тарасенко  // Безпека на дорозі: матеріали ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 21 травня 2021 року). Кривий Ріг, 2021. С. 197-201.
 15. Тарасенко, О. В. Пропозиції щодо зниження кількості порушень водіями вимог правил дорожнього руху / О. В. Тарасенко, Д. О. Мартинов // European scientific discussions. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 173-179.
 16. Тарасенко, О.В. Пропозиції щодо зниження рівня аварійності на вулично-дорожньої мережі населених пунктів / Тарасенко О.В. // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.70-71 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/2.1/Zbirka_TT_2021.pdf
 17. Трушевський, В.Е. Вибір типу рухомого складу громадського транспорту для оптимізації затримок учасників дорожнього руху / Трушевський В.Е., Ходан В.І., Кретов В.С., Калмиков Т.А. // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.73-75 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/2.1/Zbirka_TT_2021.pdf
 18. Турпак, С.М. Зниження обороту вагонів на металургійних підприємтсвах за рахунок механізації їх очищення від залишків вантажів / Турпак С.М., Острогляд О.О., Шимко Т.О., Ходан В.І. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.42-43 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf
 19. Турпак, С.М. Особливості доставки збірних вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні / Турпак С.М., Острогляд О.О., Васильєва Л.О. // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.57-59 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/2.1/Zbirka_TT_2021.pdf
 20. Харченко, Т.В. Методика розрахунку економічної доцільності впровадження системи координованого регулювання / Харченко Т.В., Ходан В.І. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.44-45 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf