Ви є тут

Головна

Загальна кількість доповідей на конференціях - 27.
В тому числі на міжнародних конференціях - 6.
В тому числі за авторством молодих учених - 6.
 

 1. Tarasenko, O. Social activity as a tool of fight against the violators of road rules / O. Tarasenko, L. Vasylieva, T. Kharchenko  // Organization of scientific research in modern conditions ‘2020: conference proceedings. – Seattle: KindleDP, 2020 – Pp. 149-151.
 2. Turpak, S Improving the efficiency of vehicle operation and its environmental friendliness within the controlled crossings / S. Turpak, V. Trushevsky, O. Kuz’kin, S. Gritcay, I. Taran // XII International conference Transport problems 2020. IX International symposium of young researchers.– Katowice.– Transport Problems, 2020.–  p. 836-848.
 3. Герасименко, В.В. Реалізація сучасної термінальної системи доставки вантажів на прикладі компанії «Нова пошта» / В.В. Герасименко (Т-317), І.М. Райда // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 33-36 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-TF.pdf.
 4. Герасименко, В.В. Роль транспортних терміналів в сучасному функціонуванні транспортної системи України / В.В. Герасименко (Т-317), І.М. Райда // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 11-14 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 5. Каплуновська, А.М. Сучасні системи доставки з використання провайдерів логистики (4PL і 5PL) / А.М. Каплуновська, Т.О. Шимко (Т-816) // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 36-39 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-TF.pdf.
 6. Комягіна, О. Удосконалення документообороту при організації відправки готової продукції ПАТ «Запоріжсталь» / Комягіна О. (Т-819м), Ярова А. (Т-319м), Турпак С. М., Васильєва Л. О., // Тези доповідей учасників I Всеукраїнської науково-практичної конференції з транспортних технологій «Транспортні технології з погляду сучасної молоді». Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський політехнічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», 4 листопада 2020 р.
 7. Кузькін, О.Ф. Вивчення попиту населення на перевезення на мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області / О.Ф. Кузькін // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 58-63 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 8. Кузькін, О. Ф. Дослідження закономірностей формування попиту на перевезення на приміських та міжміських автобусних  маршрутах загального користування / О. Ф. Кузькін // LXXVІ Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету (м. Київ, 13-15 травня 2020 р.) : тези доповідей. — К. : НТУ, 2020. — С. 270.
 9. Кузькін, О.Ф. Мережа автобусних маршрутів приміського та міжміського сполучення Запорізької області: сучасний стан та перспективи розвитку / О.Ф. Кузькін // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 42-45 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-TF.pdf.
 10. Райда, І.М. До питання організації пасажирських автобусних перевезень територіями об’єднаних територіальних громад / І.М. Райда // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 39-41 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-TF.pdf.
 11. Райда, І.М. Загальний аналіз і перспективи використання інформаційних технологій в організації та управлінні міськими автобусними перевезеннями / І.М. Райда // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 51-54 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 12. Сущенко, Р.В. Культуротворча місія оновлення професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко // Scientific and pedagogic internship “EU experience in reforming engineering education” : Internship proceedings, January 20 – February 28, 2020. Prague. 92 pages.
 13. Тарасенко, О. В. Громадське самоуправління в сфері безпеки дорожнього руху / О. В. Тарасенко  // Безпека на дорозі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 15 травня 2020 року). Кривий Ріг, 2020. С. 149-152.
 14. Тарасенко, О. В. Ефективність впровадження служби інспекторів з паркування / О. В. Тарасенко, К.М. Чеботар (Т-316) // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 32-33 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-TF.pdf.
 15. Тарасенко, О. В. Мобільний комплекс «ПаркРайт» - громадський інструмент для покарання недисциплінованих водіїв / О. В. Тарасенко  // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 30-32 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-TF.pdf.
 16. Трушевський, В.Е. Визначення мінімальної тривалості зеленого сигналу вихідної стоп-лінії на перехрестях з бульваром / В.Е. Трушевський // LXXVІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. - К.: НТУ, 2020. -  стор. 281.
 17. Трушевський, В.Е. Поліпшення безпеки дорожнього руху на регульованих перехрестях шляхом зміни параметрів перехідних інтервалів / В.Е. Трушевський, В.І. Ходан (Т-316), В.С. Кретов (Т-316) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 90-92 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 18. Трушевський, В.Е. Формалізація авторежимів світлофорного регулювання / В.Е. Трушевський // Збірник матеріалів XV Міжнародної науково-практичної конференції "Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти" м. Кривий Ріг, 12 листопада 2020 року). – Кривий Ріг, 2020. – С. 310-314.
 19. Турпак, С.М. Визначення раціональних об’ємів надходжень сипких вантажів на металургійне підприємство в холодний період року / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, С.В. Грицай, Ю.Т. Сидоренко // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 65-67 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 20. Турпак, С.М. Дослідження процесів перевезень матеріалів на станцію південна ПАТ «Запоріжсталь» в умовах використання колійного розвитку ПАТ «Запоріжкокс» / С.М. Турпак, С.В. Грицай, Л.А. Веремеєнко, Г.Д. Суюнова (Т-819м) // Логістичне управління та безпека руху на транспорті: збірник наукових праць науково-практичної конф., 1-2 грудня 2020 р., м. Рубіжне (Луганська обл.) / відп. ред. Н.Б. Чернецька-Білецька. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.В.Даля, 2020.
 21. Турпак, С.М. Оперативне управління постачаннями сировини на металургійне підприємство / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 69-71 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 22. Турпак, С.М. Підвищення ефективності перевезень дрібнопартійної металопродукції споживачам шляхом концентрації вантажних робіт на зовнішніх металобазах / С.М. Турпак, О.О. Падченко, А.Є. Троян (Т-319м) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ» – Харків: ХНАДУ, 2020. – 300 с.
 23. Турпак, С.М. Підвищення ефективності роботи операторів перевезень при доставці вантажів із річкового порту / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, В.П. Юдін // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 41-42 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-TF.pdf.
 24. Турпак, С.М. Скорочення простою вагонів під вивантаженням оперативним управлінням постачаннями / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, Л.А. Веремеєнко, К.Д. Куртєва (Т-816) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 67-69 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 25. Турпак, С.М. Скорочення тривалості вивантаження вагонів за рахунок коригування об’ємів надходження вантажів залежно від температурних умов / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, Т.О. Шимко (Т-816), К.Б. Безкиш (Т-816) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 63-65 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 26. Турпак, С.М. Удосконалення транспортної логістики шляхом планування зустрічних перевезень матеріалів для виробництва та продукції промпідприємства / С.М. Турпак, Г.О. Лебідь, Н.С. Родичкіна (Т-319м) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ» – Харків: ХНАДУ, 2020. – 300 с.
 27. Турпак, С.М. Управління перевезеннями гарячого агломерату в умовах коливань виробництва та споживання / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, Є.П. Медведєв // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 54-56 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.