Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 2-й
Семестр: 4-й
Мета викладення дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань і практичних навичок розв’язання задач класичної газової динаміки.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Беженов Сергій Олександрович, к.т.н., доцент кафедри «ДВЗ»

Файл: