Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 3-й
Семестр: 6-й
Мета викладення дисципліни: отримання компетентностей студентами спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, спеціалізації “Двигуни внутрішнього згорання” в об’ємі інженерної підготовки з історією розвитку техніки, технологій та науки від первісних часів до ХХІ ст. в різних галузях промисловості.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Рябошапка Наталя Євгеніївна, старший викладач кафедри «ДВЗ»