Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 4-й
Семестр: 8-й
Мета викладення дисципліни: підготовка студентів до засвоєння фізичної сутності всіх процесів, що відбуваються у теплоенергетичних установках промислових підприємств та в пов’язаних з ними системах; дає знання математичного опису цих процесів, уміння та навички виконувати розрахунки основних показників установки та оцінювати технічний рівень різних типів агрегатів.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Рябошапка Наталя Євгеніївна, старший викладач кафедри «ДВЗ»