Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 3-й
Семестр: 6-й
Мета викладення дисципліни: підготовити студентів до засвоєння питань теплопостачання промислово-комунальних районів з метою економії палива і енергії, захисту навколишнього середовища від забруднення і підвищення технічного рівня виробництва.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Євсєєва Наталія Олексіївна, к.т.н., доцент кафедри «ДВЗ»