Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 1-й (магістр)
Семестр: 2-й (магістр)
Мета викладення дисципліни: полягає в ґрунтовному ознайомленні студентів з методами управління при плануванні, проектуванні продукції, з методами контролю якості при її виробництві, з сертифікацією.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Слинько Віра Василівна, старший викладач кафедри «ДВЗ»