Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 5-й
Семестр: 9-й
Мета викладення дисципліни: отримання компетентностей студентами спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, спеціалізації “Двигуни внутрішнього згорання” в об’ємі інженерної підготовки в галузі мікропроцесорних систем керування ДВЗ, сучасної мікроелектроніки, вивчення методів розрахунку та конструювання, методів діагностування електронних систем ДВЗ.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Рябошапка Наталя Євгеніївна, старший викладач кафедри «ДВЗ»