Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 2-й
Семестр: 4-й
Мета викладення дисципліни: отримання знань студентам спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, спеціалізації “Енергетичний менеджмент” в об’ємі інженерної підготовки з науковими та технічними питаннями, що пов'язані з вивченням законів енергетичних перетворень в системах, а також методами застосування цих законів до розв'язання практичних задач, щодо одержання, розподілу, використання теплоти за допомогою теплових машин, апаратів та пристроїв в тепло- та електроенергетичних галузях промисловості.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Рябошапка Наталя Євгеніївна, старший викладач кафедри «ДВЗ»