Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 2-й
Семестр: 4-й
Мета викладення дисципліни полягає у роз'ясненні загальнотехнічної і державної доцільності підготовки магістрів за фахом "Двигуни внутрішнього згорання". Програма передбачає ознайомлення студентів з характером майбутньої виробничої і науково-технічної діяльності, з основним технічним об'єктом спеціальності - двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ). Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен отримати загальні компетентності.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Слинько Віра Василівна, старший викладач кафедри «ДВЗ»