Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 4-й
Семестр: 7-й
Мета викладення дисципліни: формування у студентів теоретичних і практичних знань стосовно сучасних методів випробувань ДВЗ, використання вимірювальної апаратури, отримання та обробки даних, аналізу та оформленню результатів випробувань, знайомство з державними і закордонними стандартами і технічною нормативною документацією.
Дисципліна в Moodle: перейти
Робоча програма дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Сухонос Роман Федорович, старший викладач кафедри «ДВЗ»

Файл: