Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 4-й
Семестр: 7-й
Мета викладення дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти знань і компетенцій щодо створення технічних систем та їх елементів, властивостей, структури, класифікації технічних систем, законів побудови, використання та розвитку технічних систем.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Сухонос Роман Федорович, старший викладач кафедри «ДВЗ»

Файл: