Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 3-й
Семестр: 5-й
Мета викладення дисципліни: підготовка студентів спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, спеціалізації “Енергетичний менеджмент” до засвоєння питань тепломасообміну у спецкурсах та до використання одержаних знань та навичок у діяльності за фахом: в управлінні системами теплопостачання, виробництва та розподілу теплової енергі, в експлуатації тепломасообмінних установок та апаратів, в оцінці енергоустановок промислових підприємств, у виборі обладнання та споруджень для теплових і технологічних викидів з метою забезпечення екології енерговикористання.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Рябошапка Наталя Євгеніївна, старший викладач кафедри «ДВЗ»

Файл: