Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 1-й (магістратура)
Семестр: 1-й
Мета викладення дисципліни: вивчення основних експлуатаційно-технічних якостей автомобільних кузовів, їхньої ролі в автомобілебудуванні; дослідження методів проектування автомобільних кузовів з урахуванням ергономічних, естетичних і соціальних факторів; набуття студентами знань, що забезпечують системний підхід при проектуванні автомобілів і тракторів з урахуванням взаємодії в системі "водій - машина - навколишнє середовище", а також ознайомити з основами технічної естетики, із проблемами пов'язаними з упровадженням методів художнього конструювання в промислове виробництво, і підготувати майбутніх інженерів (магістрів) до спільної роботи із художниками-конструкторами..
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Слинько Віра Василівна, старший викладач кафедри «ДВЗ»