Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 1-й рік магістратури
Семестр: 2-й
Мета викладення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з принципами утворення токсичних речовин у поршневих ДВЗ, їх залежність від виду палива та конструктивних параметрів двигуна. Вивчення дисципліни «Екологізація ДВЗ» формує у студентів розуміння фізико-хімічної сутності утворення токсичних речовин у циліндрах ДВЗ та в пов’язаних з ним системах, дає знання з математичного опису цих процесів, і оцінки рівня екологічності різних типів ДВЗ.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Слинько Георгій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри «ДВЗ»