Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 3, 4
Семестр: 6, 7, 8
Мета викладення дисципліни: Теорія двигунів внутрішнього згоряння є фундаментальною дисципліною спеціальності «Двигуни внутрішнього згоряння». Вона формує у студентів розуміння фізичної сутності всіх процесів, що відбуваються у циліндрах ДВЗ та в пов’язаних з ним системах, дає знання з математичного опису цих процесів, з розрахунку основних показників двигуна і оцінки технічного рівня різних типів ДВЗ.
Знання теорії двигунів внутрішнього згоряння дозволить майбутньому фахівцю об’єктивно оцінити можливості ДВЗ, як основного елементу у складі силової установки транспортного засобу або стаціонарного агрегату.
Розуміння питань теорії двигунів внутрішнього згоряння необхідне при конструюванні та випробуванні ДВЗ, при їх промисловому виготовленні, а також при експлуатації та ремонті.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Слинько Георгій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри «ДВЗ»

Комп’ютерна програма DVS2: ЗАВАНТАЖИТИ (архів, 272 КБ)
Комп’ютерна програма Engine Calculation: ЗАВАНТАЖИТИ (архів, 24,4 МБ)