Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 4-й
Семестр: 7-й
Мета викладення дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти знань і компетенцій щодо експлуатації та обслуговування автомобілів (головним чином) та інших видів транспортних машин з двигунами внутрішнього згорання.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Сухонос Роман Федорович, старший викладач кафедри «ДВЗ»