Ви є тут

Головна

Рік підготовки: 4-й
Семестр: 8-й
Мета викладення дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти знань і компетенцій щодо ознайомлення студентів з головними несправностями і діагностичними параметрами двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ), методами, структурними схемами і засобами діагностування, діями з виявлення несправностей.
Дисципліна в Moodle: перейти
Силабус дисципліни: відкрити (PDF)
Викладач дисципліни: Сухонос Роман Федорович, старший викладач кафедри «ДВЗ»