Ви є тут

Головна

           Загальна кількість доповідей на конференціях - 11.
           В тому числі на міжнародних конференціях - 3.
           В тому числі за авторством молодих учених - 0.

 

 1. Бабушкін Г.Ф. Техническое обеспечение микрологистических транспортно-производственных систем в плановом периоде / Г.Ф. Бабушкін, О.Ф. Кузькін, В.П. Юдін, О.О. Падченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Логістика промислових регіонів». Донецьк- Маріуполь: ДААТ, ПДТУ. – 2010. – С. 271-275.
 2. Бабушкін, Г. Ф. Технології інформаційного забезпечення при транспортному обслуговуванні металургійних підприємств операторськими компаніями [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства». – Луганськ: «Ноулідж», 2010. – С.361-362.
 3. Бабушкін, Г. Ф. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя / Г. Ф. Бабушкін, В. П. Юдін, О. Ф. Кузькін, О. О. Падченко // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні.— 2010.— №1.— С. 144–146.
 4. Тарасенко, О. В. Методологія підтримки прийняття рішення удосконалення маршрутної мережі міського пасажирського транспорту  / О. В. Тарасенко // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1 /// відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С. 197.
 5. Турпак, С.М. Багатофакторний аналіз процесу вивантаження масових вантажів на металургійних підприємствах  / С.М.Турпак, В.І.Годз // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2010. – Т. 1. – С. 199-200.
 6. Турпак, С.М. Логістична концепція організації процесу доставки машинокомплектів КІА на ЗАТ «ЗАЗ»  / С.М.Турпак. О.С.Вяткіна // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2010. – Т. 1. – С. 200-201.
 7. Турпак, С.М. Макрологістична концепція формування транспортних потоків промислових вузлів  / С.М.Турпак // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2010. – Т. 1. – С. 197-198.
 8. Турпак, С.М. Оптимізація перевезень піску в умовах Запорізького річкового порту  / С.М.Турпак, О.Г.Максимчук, О.О.Віговська // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2010. – Т. 1. – С. 198-199.
 9. Турпак, С.М. Разработка контактных графиков обслуживания транспортно-производственного комплекса на основании микрологистических принципов  / С.М.Турпак, Д.В.Бондаренко // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2010. – Т. 1. – С. 201.
 10. Турпак, С.М. Технології інформаційного забезпечення при транспортному обслуговуванні металургійних підприємств операторськими компаніями / С.М.Турпак, С.В. Грицай, Г.Ф.Бабушкін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства». – Луганськ: «Ноулідж», 2010. – С.361-362.
 11. Юдин, В.П. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя  / В.П. Юдін, Г.Ф. Бабушкін, О.О Падченко // Ж. «Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні», ЗНТУ, №1 – 2010 р., м. Запоріжжя.