Ви є тут

Головна

           Загальна кількість доповідей на конференціях - 8.
           В тому числі на міжнародних конференціях - 3.
           В тому числі за авторством молодих учених - 0.
 

 

  1. Тарасенко, О. В. Особливості моделювання багатокритеріальних задач прийняття рішень удосконалення маршрутної мережі міського пасажирського транспорту  / О. В. Тарасенко // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1 ///відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 209.
  2. Турпак, С. М. Використання методів факторного аналізу для розробки регресійних моделей транспортного обслуговування металургійних підприємств [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай // Програма ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Сочі: СНУ ім. В. Даля, 2011. – 12с.
  3. Турпак, С.М. Застосування методу головних компонент при дослідженні транспортно-складської системи підприємства / С.М.Турпак, С.В.Грицай, О.А.Лащених // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті». – Дніпропетровськ: ДНУЖТ, 2011. – С.19-20.
  4. Турпак, С. Н. Имитационное моделирование транспортных систем при динамическом и стохастическом характере работы [Текст] / С. Н. Турпак, С. В. Грицай // Материалы XXXVIII Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2011. – С. 125.
  5. Турпак, С.М. Розробка регресійних моделей транспортних процесів з урахуванням прихованих факторів / С.М.Турпак, С.В.Грицай // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління». – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С.220-222.
  6. Турпак, С.М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування агломерату на металургійних підприємствах / С.М.Турпак, С.В.Грицай, О.О.Віговська, Л.О. Васильєва, Г.О. Лебідь // Збірник наукових праць ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2011. – С.95-97.
  7. Турпак, С.М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування і переробки сировини для агломераційного виробництва ВАТ «Запоріжсталь» / С.М.Турпак, С.В.Грицай, О.О.Віговська, Л.О. Васильєва, Г.О. Лебідь // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2011. – Т. 1. – С.207-208.
  8. Турпак, С.М. Удосконалення системи відвантаження холоднокатаного прокату ВАТ «Запоріжсталь» / С.М.Турпак, С.В.Грицай // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2011. – Т. 1. – С. 211-212.