Ви є тут

Головна

           Загальна кількість доповідей на конференціях - 18.
           В тому числі на міжнародних конференціях - 8.
           В тому числі за авторством молодих учених - 0.

 

 1. Васильєва, Л.О. Визначення логістичного критерію оптимізації процесів формування вантажних відправлень металургійного підприємства / Васильєва Л.О., Шмакова Я.О. // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.
 2. Величко О.О. Дослідження транспортно-технологічного процесу забезпечення металургійного підприємства агломератом власного виробництва / О.О.Величко , С.В. Грицай , С.М. Турпак // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики». – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2014. – C.58-59.
 3. Веремеєнко Л.А. Аналіз статистичних даних інтенсивності вантажопотоків агломераційного цеху ВАТ «Запоріжсталь»// Л.А. Веремеєнко, О.О.Величко //. Материалы 40-й Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2014. – С. 71 1 с.
 4. Веремеєнко Л.А. Оперативне планування вантажної роботи в умовах змерзання вантажів. // Л.А. Веремеєнко, А.Е. Кондакова// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 308 с. 1 с https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.
 5. Грицай, С.В. Удосконалення організації перевезень палива для основного виробництва ВАТ «Запоріжсталь» в зимовий період [Текст] / С.В. Грицай // Тиждень науки: щорічна науково-практична конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», 14-18 квітня 2014р. : тези доповідей у 5-ти томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т. 1. – С. 39-40 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.
 6. Острогляд О. О. Використання графоаналітичного методу для удосконалення мікрологістичних систем металургійних підприємств / О. О. Острогляд // Тиждень науки: науково-практична конф., 14-18 квітня 2014р.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – Т. 1. – С. 38 – 39 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.
 7. Острогляд Е.А. Совершенствование методов определения плановых показателей работы на железнодорожном транспорте металлургических предприятий / Е.А. Острогляд, С.Н. Турпак // Материалы 41-й Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2014. – С.115-116.
 8. Райда, І.М. Формалізація поняття «автомобільного поля» / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2014» https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.
 9. Світлицький О.В. Оптимізація маршрутів перевезень вантажів на під’їзній колії металургійного підприємства / О.В. Світлицький, С.М. Турпак // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – Т. 1. – С.42 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.
 10. Сущенко Р.В. Шляхи формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців технічного університету  [Текст] / Р.В. Сущенко // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників ХХІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 18 квітня 2014 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 419.
 11. Сущенко Р.В. Запобігання причин професійного вигорання інженера залізничного транспорту як предмет психолого-педагогічного аналізу / Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка [Текст] / Р.В. Сущенко // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2014р. : у 4 ч. – Ч. 1. – Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2014. – С. 219-222.
 12. Сущенко Р.В. Соціальна роль формування та адаптації управлінської культури майбутнього інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку. Матеріали ХVІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (Київ, 26-27 грудня 2014 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики» ; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «ІОМП», 2014. – С. 210-212.
 13. Сущенко Р.В. Навчання інженера залізничного транспорту як процес особистісно-професійного розвитку [Текст] / Р.В. Сущенко //Materiály X Mezinárodní v?decko-praktická konference «V?da a vznik – 2014», 22-30 prosinc? 2014. – Díl 7. Politické v?dy. Pedagogika. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., – 2014. – 66-68 stran.
 14. Тарасенко, О. В. Топографічний аналіз дорожньо-транспортних пригод на автомобільній дорозі М-18 в межах Запорізької області  / О. В. Тарасенко // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 34 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.
 15. Трушевський В.Е. Визначення доцільності введення додаткових стоп-ліній на регульованих перехрестях / В.Е. Трушевський // Тиждень науки-2014. Тези доповідей щорічної наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, том 1. - Запоріжжя. - ЗНТУ, 2014. - С. 30-31 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.
 16. Турпак, С.М. Визначення логістичного критерію оптимізації залізничних перевезень металургійного підприємства / С.М. Турпак // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – Т. 1. – С.31-32 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.
 17. Турпак, С. М. Дослідження транспортно-технологічного процесу забезпечення металургійного підприємства агломератом власного виробництва [Текст] / Турпак С.М., Величко О.О., Грицай С.В. // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики». – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – C.58-59.
 18. Турпак, С.М. Оптимізація транспортно-технологічних процесів при змерзанні вантажів / С.М.Турпак // Збірник наукових праць V міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2014. – С.90-93.