Ви є тут

Головна

           Загальна кількість доповідей на конференціях - 15.
           В тому числі на міжнародних конференціях - 6.
           В тому числі за авторством молодих учених - 2.

 

 1. Бабушкін Г.Ф. Теоретична і практична підготовка фахівців: досвід проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з організації і регулювання / Г.Ф. Бабушкін, О.Ф. Кузькін, І.М. Райда, С.В. Грицай, В.Е. Трушевський // Всеукраїнська науково-методична конференція «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі»: ХНАДУ, 2015. – с. 14-15.
 2. Васильєва, Л.О. Дослідження ступеню використання вантажопідйомності вагонів при відвантаженні продукції металургійного підприємства. / Васильєва Л. О. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./ Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015 https://zp.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T1.pdf.
 3. Грицай, С.В. Аналіз та оптимізація транспортно-складської системи вантажопереробки вугілля для основного виробництва ВАТ «Запоріжсталь» [Текст] / С.В. Грицай // Тиждень науки: щорічна науково-практична конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», 13-17 квітня 2015р. : тези доповідей у 5-ти томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – Т. 1. – С. 180 https://zp.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T1.pdf.
 4. Острогляд О. О. Управління роботою транспорту підприємства з виробництва феросплавів / О. О.Острогляд // Тиждень науки: науково-практична конф., 13-17 квітня 2015р.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – Т. 1. – С. 179 https://zp.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T1.pdf.
 5. Райда, І.М. Формалізація поняття змішаності транспортного потоку / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2015» https://zp.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T1.pdf.
 6. Сидоренко Ю.Т. Единая система работы по безопасности движения на железнодорожном транспорте металлургических предприятий / Ю.Т. Сидоренко, С.М. Турпак // Збірник наукових праць науково-практичної конференції «Логістичне управління та безпека руху на транспорті». - Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2015. – С.167-168.
 7. Сущенко Р.В. Педагогічні проблеми формування управлінської культури інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Materiály XІ Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzia?alno?ci – 2015», 7-15 stycznia 2015. – Volume 6. Pedagogiczne nauki. – Przemys?: Nauka i studia. – 77-80 stran.
 8. Сущенко Р.В. Педагогічні умови ефективного впливу викладачів на формування культури інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна» (м. Полтава, 13 березня 2015 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2015. – С. 133-135.
 9. Сущенко Р.В. Управлінська культура майбутнього фахівця залізничного транспорту – підґрунтя професійного успіху [Текст] / Р.В. Сущенко // Наука і вища освіта тези доповідей учасників ХХІІІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 23 квітня 2015 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – С. 634-635.
 10. Сущенко Р.В. Управлінська культура інженера залізничного транспорту як особливий вид досягнення вищого способу професійного життя [Текст] / Р.В. Сущенко // Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Новини на научния прогрес», - 2015. Том 4. Педагогически науки. Физическа култура и спорт. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 16-18.
 11. Сущенко Р.В. Управлінська культура – культура професіоналізму інженера залізничного транспорту / Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка [Текст] / Р.В. Сущенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 року : у 4 ч. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – Ч. ;. – С. 193-196.
 12. Тарасенко, О. В. Вибір методу прийняття рішень для визначення оптимального варіанту маршрутної мережі міського пасажирського транспорту  / О. В. Тарасенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./ Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С. 181 https://zp.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T1.pdf.
 13. Трушевський В.Е. Особливості визначення місць розташування дублюючих дорожніх світлофорів / Трушевський В.Е. // Тиждень науки-2015. Тези доповідей щорічної наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Том 1. – Запоріжжя. – ЗНТУ, 2015. – С. 185-186 https://zp.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T1.pdf.
 14. Турпак, С.М. Інтелектуалізація систем управління на залізничному транспорті металургійних підприємств / С.М. Турпак // Тиждень науки: науково-практична конф., 13-17 квітня 2015р. : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – Т. 1. – С.178-179 https://zp.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T1.pdf.
 15. Турпак, С.М. Удосконалення методу імітаційного моделювання вхідних вагонопотоків металургійних підприємств / С.М. Турпак // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Логістичне управління та безпека руху на транспорті». – Сєвєродонецьк: ПП «Поліграф-Сервіс», 2015. – С.37-39.