Ви є тут

Головна

           Загальна кількість доповідей на конференціях - 15.
           В тому числі на міжнародних конференціях - 4.
           В тому числі за авторством молодих учених - 1.

 

 1. Васильєва, Л.О. Прогнозування коефіцієнту використання вантажопідйомності вагонів при відвантаженні металопрокату.  / Васильєва Л. О. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.
 2. Веремеенко Л.А.Перспективы развития мультимодальных перевозок металлургической отрасли / Л.А.Веремеєнко, Ю. Ю.Филончук, Е. А. Падченко, А.А.Лебедь // Друк. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 618 с. 1 с https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.
 3. Грицай, С.В. Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах [Текст] / С.В. Грицай, І.I. Михайлик // Тиждень науки: щорічна науково-практична конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», 18-22 квітня 2016р. : тези доповідей у 5-ти томах. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т. 1. – С. 61-62 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.
 4. Острогляд О. О. Логістика доставки сировини для  феросплавного виробництва / Острогляд О. О., Грицай С. В., Каплуновська А. М. // Тиждень науки: науково-практична конф., 18-22 квітня 2016р. : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – Т. 1. – С. 59 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.
 5. Райда, І.М. Дослідження достатніх інтервалів між транспортними засобами для виконання маневру зміни смуги руху / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2016» https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.
 6. Сущенко Р.В. Фактори впливу викладачів вищих навчальних закладів на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку (м. Одеса, 29-30 січня 2016 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «ІОМН», 2016. – С. 52-55.
 7. Сущенко Р.В. Управлінська культура – ознака професіоналізму інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 лютого 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – С. 243-244.
 8. Сущенко Р.В. Позааудиторна робота як фактор впливу на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту / Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку [Текст] / Р.В. Сущенко // Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 березня 2016 року, м. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – С. 62-64.
 9. Сущенко Р.В. Концептуально-ціннісне оновлення процесу формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничної галузі [Текст] / Р.В. Сущенко // Наука і вища освіта : тези доповідей XXІV Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 8 квітня 2016 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 277-278.
 10. Сущенко Р.В. Управлінська культура інженера залізничного транспорту – потужний ресурс розвитку залізничної галузі [Текст] / Р.В. Сущенко // «Інноваційні процеси у сучасному просторі юридичної освіти  реалії, тенденції, перспективи»: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. д.ф.н. Марченко О. В. – Дніпропетровськ : «Інновація», 2016. – С. 92-93.
 11. Сущенко Р.В. Взаємозв’язок управлінської культури й успішної праці інженерів залізничного транспорту / Актуальні дослідження в соціальній сфері [Текст] / Р.В. Сущенко // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16 травня, 2016 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса : 2016. – С. 194-196.
 12. Тарасенко, О. В. Дослідження впливу інтенсивності руху транспортного потоку на рівень аварійності / О. В. Тарасенко // Тиждень науки:наук.- практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. / Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - Т.1. - С. 57-58 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.
 13. Трушевський В.Е. Вдосконалення правил проїзду регульованих перехресть / Трушевський В.Е. // Тиждень науки-2016. Тези доповідей щорічної наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Том 1. – Запоріжжя. – ЗНТУ, 2016. – С. 53-54 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.
 14. Турпак, С.М. Оптимізація системи перевезень рідкого шлаку металургійних підприємств збалансованим використанням ресурсів / С.М.Турпак // Тиждень науки: науково-практична конф., 18-22 квітня 2016р. : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – Т. 1. – С.49-50 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.
 15. Юдін, В.П. Промислово-транспортні проблеми запорізького індустріального регіону / Юдін В. П., Васильєва Л. О., Харченко Т. В., Золотарьов Г. А.  // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.