Ви є тут

Головна

           Загальна кількість доповідей на конференціях - 23.
           В тому числі на міжнародних конференціях - 3.
           В тому числі за авторством молодих учених - 4.
 

 

 1. Tarasenko, O. Measures to reduce the traffic rules encouraging citizens / O. Tarasenko, L. Vasylieva, T. Kharchenko  // “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 11th International Scientific Conference. December 20, 2019, Stuttgart, Germany. Pp. 63-66.
 2. Грицай С.В. Підвищення ефективності функціонування проміжних складів / С.В. Грицай // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 66-68 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_TF.pdf
 3. Каплуновська А.М. П’ять рівнів логістичного обслуговування / А.М. Каплуновська, А.О. Цокуренко (Т-318м) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 56-58 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_TF.pdf.
 4. Кирюхин А.С. Общий анализ методов прогнозирования движения транспортных потоков / А.С. Кирюхин (Т-318м), И.М. Райда // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 62-64 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_TF.pdf.
 5. Кузькін, О.Ф. Гравітаційне моделювання міжрайонної матриці пасажирських кореспонденцій у місті Запоріжжя / О.Ф. Кузькін // LXXV Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, присвячена 75-річчю з дня заснування університету : тези доповідей. — К. : НТУ, 2019. — Т. 3. — С. 188.
 6. Кузькін, О.Ф. Дослідження закономірностей змінювання обсягу перевезень пасажирів пільгових категорій на міських автобусних маршрутах міста Запоріжжя / О.Ф. Кузькін // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблеми з транспортними потоками та напрями їх розв’язання» (м. Львів, 28–30 березня 2019 р.). — Львів : НУ «Львівська політехніка», 2019. — С. 61–63.
 7. Кузькін О.Ф. Дослідження змінюваності середної відстані поїздки пасажира на міських маршрутах загального користування міста Запоріжжя / О.Ф. Кузькін, Р.С. Монін (Т-316) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 58-60 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_TF.pdf
 8. Кузькін О.Ф. Оцінка ефекту узгодження розкладів руху на спільних ділянках міських автобусних маршрутів / О.Ф.Кузькін, К.М. Чеботар (Т-316) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 60-62 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_TF.pdf.
 9. Кузькін, О.Ф. Теоретичні основи організації транспортних процесів в системах міських масових пасажирських перевезень / О.Ф. Кузькін // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. №66. Ч. 1. С. 145-146.
 10. Кузькін О.Ф. Транспортна доступність як основа сучасної парадигми в транспортному плануванні міст / О.Ф. Кузькін // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 21-24 http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/6945.
 11. Райда І.М. До питання оцінки якості автобусних перевезень / І.М.Райда // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 47-48 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_TF.pdf.
 12. Тарасенко О.В. Дослідження рівня достовірності статистичних даних / О.В.Тарасенко  // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 58-61 http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/6945.
 13. Тарасенко О.В. Дослідження швидкості руху транспортних засобів на вулицях та дорогах м. Запоріжжя / О.В.Тарасенко, К.М. Чеботар (Т-316) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 64-66 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_TF.pdf.
 14. Тарасенко, О. В. Заходи щодо зниження рівня порушень правил дорожнього руху шляхом заохочення громадян / О. В. Тарасенко  // Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 12 листопада 2019 року). Кривий Ріг, 2019. С. 301-304.
 15. Тарасенко О.В. Питання безпеки руху пішоходів в темну пору доби / О.В.Тарасенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 48-51 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_TF.pdf.
 16. Тарасенко, О. В. Розробка заходів щодо зниження рівня порушень правил дорожнього руху  / О. В. Тарасенко, Л. О. Васильєва, Т. В. Харченко // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2019. Pp. 485-489.
 17. Трушевський В.Е. Визначення доцільності введення смуги для руху маршрутних транспортних засобів / В.Е.Трушевський // LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Том 2 - К.: НТУ, 2019. -  С. 294.
 18. Трушевський В.Е. Дослідження ефективності застосування табло зворотного відліку часу на пішохідних світлофорах / В.Е. Трушевський, В.І. Ходан // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 14-15 http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/6945.
 19. Трушевський В.Е. Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах / В.Е. Трушевський // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 15-18 http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/6945.
 20. Трушевський В.Е. Особливості позначення пішохідних переходів в зоні перехрестя / Трушевський В.Е. // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф. : тези доп. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - с. 55-56 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_TF.pdf.
 21. Турпак С.М. Використання комбінованого зчіпного пристрою для обслуговування мартенівського виробництва / С.М. Турпак, Л.А. Веремеєнко, Д.В. Прокопенко (Т-818сп) // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 89-91 http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/6945.
 22. Турпак С.М. Організація мультимодальних перевезень пасажирі на автомобільно-залізничних мостах / С.М. Турпак, А.М. Каплуновська, К.Ю. Кудінова // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 63-64 http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/6945.
 23. Турпак С.М. Підвищення ефективності перевезень вузькономенклатурної крупнопартіонної металопродукції за рахунок раціонального формування вантажних відправлень / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва // Тиждень науки: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.53-55 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_TF.pdf.