Ви є тут

Головна

2009 рік

 1. Бабушкін, Г. Ф. Логістичні проблеми процесу відвантаження готової продукції металургійних підприємств / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту.— 2009.— №1.— С. 338–341.
 2. Бабушкін, Г. Ф. Оцінка якості транспортного обслуговування пасажирів у містах / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, В. Х. Козирев // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2009. — №11(141). — С. 25–27.
 3. Бабушкін Г.Ф.  Принципи автоматизації інформаційних потоків у системі управління процесами міжцехових перевезень машинобудівних та металургійних підприємств / Г.Ф.Бабушкін, І.М.Райда, Т.В.Харченко // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009 – 150-153.
 4. Бабушкін, Г. Ф. Техніко-економічна оцінка оптимального управління процесами доставки дрібнопартіонних неоднорідних вантажів у цехи підприємств / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, Т. В. Харченко, А. М. Каплуновська //  Вісті автомобільно-дорожнього університету.— 2009.— №1(8).— С. 36–39.
 5. Кузькін, О. Ф. Моделювання пасажирських кореспонденцій у системі міського маршрутного транспорту загального користування / О. Ф. Кузькін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — №5(86). — С. 79–82.
 6. Кузькін, О. Ф. Моделювання процесів обслуговування пасажирів на зупиночних пунктах у міських транспортних системах / О. Ф. Кузькін, С. М. Турпак // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. — 2009. — №1. — С. 164–169.
 7. Кузькін, О. Ф. Факторний аналіз тривалості очікування пасажиром посадки у системі міського транспорту загального користування / О. Ф. Кузькін, Д. Я. Муковська // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. — 2009. —№6(59). — С. 114–118.
 8. Турпак, С. М. Імітаційна модель роботи транспорту металургійного підприємства у зимовий період [Текст] / С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай  // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2009. –№1. – С. 91-93.
 9. Турпак С. Н.  Организация ведения учета показателей работы служб движения, грузовой и коммерческой работы на промышленном транспорте  / С. Н. Турпак, Л. А. Васильева, А. Н. Каплуновская, С. В. Грицай  // Восточно-европейский журнал передовых технологий.
 10. Турпак, С.М. Підвищення ефективності перевезень дрібнопартіонної продукції металургійних підприємств на основі логістичних принципів / С.М.Турпак // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – №6, 2009. – С.145-147.

2008 рік

 1. Бабушкін, Г. Ф. Врахування якості обслуговування у вартості за проїзд на пасажирському автотранспорті / Г. Ф. Бабушкін, В. Х. Козирев, О. Ф. Кузькін, Ю. О. Стовбур // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2008. — №7(125). — С. 61–63.
 2. Кузькін, О. Ф. Оцінка витрат часу на підхід пасажирів до зупинок міського маршрутного пасажирського транспорту / О. Ф. Кузькін, Є. І. Іва­нов // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2008. — №1/4(31). — С. 30–32.
 3. Підгорний В. І. Пристрій для контролю обладнання у замкнутій камері  / Підгорний В. І.,  Васильєва Л. О., Падченко О. О.  // ЗНТУ
 4. Турпак, С. М. Імітаційна модель роботи транспорту металургійного підприємства у зимовий період / С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні.— 2008.— №1.— С. 91–93.

 

2007 рік

 1. Бабушкін Г.Ф. Формализация микрологистических систем управления заводскими перевозками / Г.Ф. Бабушкін, А.М. Каплуновська, Л.О.Васильєва,  Г.О. Лебідь // Логистика. Проблемы и решение. Международный нормо-практический журнал.
 2. Турпак, С.М. Умови поздовжньої стійкості вантажів з плоскими опорними поверхнями при перевезенні на залізничному транспорті  / С.М.Турпак, Б.М.Лавренов, В.П.Юдін // Залізничний транспорт України. – № 4, 2007. – С. 81.

2006 рік

 1. Турпак, С.М. Розрахунок міцності кріплення вантажонесучих опор  / С.М.Турпак, Б.М.Лавренов, В.П.Юдін // Залізничний транспорт України. – 2006. – № 4. – С. 61-62.
 2. Юдин, В.П. Ефективний метод  діагностування датчиків кисню електронних систем живлення автомобільних двигунів / В.П. Юдин, Г.В. Борисенко, О.О. Падченко // Ж. «Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні», №1, 2006 р., ЗНТУ м. Запоріжжя.

2005 рік

 1. Каплуновська А.М. Тара для транспортування і зберігання довгомірних вантажів / А.М. Каплуновська, В.І. Підгорний,В.П.Терно, В.П. Юдін,  // Пат. №8010 Україна: МПК B65D 85/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 15.07.2005, Бюл. №7. - 2c.
 2. Юдин, В.П. Декларативний патент на корисну модель "Тара для транспортування і зберігання довгомірних вантажів" / В.П. Юдін, В.І. Підгорний, В.П. Терно // № 8010

2004 рік

 1. Бабушкин Г.Ф. Проверка надежности работы однокамерного судоходного шлюза Днепрогэс II [Текст]/Г. Ф. Бабушкин, В. И. Подгорный, В. П. Юдин, А. В. Тарасенко, А. Б. Шабельник// Східно – Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2004, № 3 – С. 24-27.
 2. Пулін, В. П. Дослідження енергетичних показників роботи стрічкових конвеєрів / В. П. Пулін, О. Ф. Кузькін //  Підйомно-транспорт­на техніка.— 2004.— №4.— С. 79–84.
 3. Турпак, С.М. Організація перевезень продукції гірничо-металургійного комплексу у приватних вагонах  / С.М,Турпак // Сборник научных трудов Национального горного университета.– 2004.-  №19. – С.123–126.
 4. Турпак, С.М. Организация отгрузки готовой продукции металлургических предприятий железнодорожным транспортом  / С.М.Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2004. – №7(77). – С.38-41.
 5. Юдін, В.П. Використання кіраміки на основі ZrO2 у систеах зниження токсичності сучасних бензинових двигунів / В.П.Юдін, Г.В.Борисенко, О.О. Падченко // Ж. "Нові матеріали і технології", №2, НТУ м.Запоріжжя.
 6. Юдин, В.П. Дипломное проектирование по основе транспортной логистики / В.П. Юдин, С.Б. Беликов, Г.Ф. Бабушкин, В.Ф. Козырев // Восточно-европейский журнал передовых технологий, №4(10).
 7. Юдин, В.П. Эксплуатационные возможности Запорожского шлюза транспортного коридора Днепра / В.П.Юдин, В.Ф. Козырев, В.И. Подгорный // Вісник економіки транспорту, вип.8,Харків.

2003 рік

 1. Турпак, С.М. Підвищення надійності кріплення металоконструкцій на залізничній платформі / С.М.Турпак, Б.М.Лавренов, В.П.Юдін // Залізничний транспорт України. – 2003. – №6. – С.76-77.
 2. Турпак, С.М. Совершенствование организации работы грузовых фронтов металлургических предприятий при выгрузке массовых грузов  / С.М.Турпак, В.П.Юдін // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2003. – №1. – С.98-100.
 3. Юдін, В.П. Підвищення надійності кріплення металоконструкцій на залізничній платформі / В.П.Юдін, С.Н. Турпак, Б.М.Лавренков // Ж."Залізничний транспорт України"
 4. Юдин, В.П. Повышение эффективности использования вагонов при организации погрузки готовой продукции металлургического придприятия / В.П.Юдин, С.Н.Турпак // Сб. статей НПК "Транспорт+логистика", Киев. 

2002 рік

 1. Юдин, В.П. Концепция организации транспортного потока с оптимизацией его екологических показателей / В.П.Юдин, И.М.Райда, Т.В.Харченко // Сб.статей НПК "Транспорт и логистика".

2001 рік

 1. Бабушкин Г.Ф. Многоэтапное оснащение автомобилями перевозочного процесса промышленных предприятий [Текст]/Г. Ф. Бабушкин, В. Ф. Козырев, А. В. Тарасенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Науковий журнал ЗНТУ, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2001, № 1  - С. 116-120. 
 2. Турпак, С.М. Оптимизация планирования грузовой работы на металлургических предприятиях / С.М.Турпак // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2001. – №2. – С.100-102.
 3. Юдин, В.П. Использование компьютеных информационных технологий для доставки грузов в условиях ОАО "Запорожсталь" / В.П.Юдин, С.Н.Турпак // Сб.статей НПК "Транспорт + логистика", Киев.
 4. Юдин, В.П. Определение вредных выбросов тепловозов на промышленных предприятиях / В.П.Юдин, С.Н.Турпак // Ж. "Залізничний транспорт України", №5.
 5. Юдин, В.П. Оценка нагрузки на стоечные скобы платформи при перевозке грузв на маятникових (люлечных) турнекетаз / В.П.Юдин, Б.Н. Лавренков, В.Н. Шинкаренко // Ж. "Вестник НИИ жел. дор. транспорта", №1.
 6. Юдін В.П. Эффективное устройство для снижения токсичности отработавших газов автомобилей / В.П.Юдін, І.М.Райда // Автошляховик України, № 3, 2001.

2000 рік

 1. Лавренов, Б. М. Розрахунок міцності кріплення вантажонесучих опор [Текст] / Б. М. Лавренов, В. П. Юдін, С. В. Грицай  // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2000. – №1. – С. 131-137.

1999 рік

 1. Бабушкін Г.Ф. Определение оптимальных сроков замены транспортных машин при поэтапном оснащении перевозочного процесса [Текст] /Г. Ф. Бабушкін, О. В. Тарасенко, В. П. Юдін// Автошляховик України, № 2, 1999. – С. 17-20.
 2. Юдін В.П. «Внесок» автомобільного транспорту в забруднення повітряного басейну міста Запоріжжя  / В.П.Юдін, І.М.Райда // Автошляховик України, № 3, 1999 – 16-17 стор.

1998 рік

 1. Бабушкін Г.Ф. Багатоетапний розрахунок потрібної кількості транспортних машин з урахуванням динаміки вихідних даних у плановому періоді [Текст] /Г. Ф. Бабушкін, О. В. Тарасенко, В. П. Юдін // Автошляховик України, № 3, 1998. – С. 6-8.
 2. Каплуновська А.М. Графітований електрод  / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, І.Д. Труфанов // Пат. №25590 А Україна: МПК H05В 7/09. Власник: ЗДІА. Опубл. 31.08.1998, Бюл. №0. - 2c.
 3. Каплуновська А.М. Дугова стелеплавильна піч  / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, В.П. Пулін // Пат. №23779 А Україна: МПК F27В 3/08. Власник: ЗДІА. Опубл. 31.08.1998, Бюл. №4. - 2c.
 4. Каплуновська А.М. Спосіб завантаження печі для виробництва карбіду кремнія / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, В.П. Пулін // Пат. №22277 А Україна: МПК F27В 9/00. Власник: ЗДІА. Опубл. 30.06.1998, Бюл. №3. - 2c.
 5. Каплуновська А.М. Коротка мережа трифазної дугової передачі / А.М. Каплуновська, Є.В. Годецький, І.В.Лебедева, В.П. Пулін // Пат. №21583 А Україна: МПК H05В 7/11. Власник: ЗДІА. Опубл. 30.04.1998, Бюл. №2. - 2c.
 6. Юдін, В.П. Пристрій  для контролю базових точок кузова транспортного засобу при правці / В.П.Юдін, В.І. Підгорний, В.П. Терно // Пат. №25746А.