Ви є тут

Головна
  1. Fomin, О. Analysis of dynamic loading of improved construction of a tank container under operational load modes / Fomin О., Lovska А., Gorobchenko О., Turpak S., Kyrychenko I., Burlutski O. // (2019), «EUREKA: Physics and Engineering» Number 2 (Estonia) http://eu-jr.eu/engineering/article/view/876.
  2. Бабушкин, Г.Ф. Логистическое управление доставкой мелкопартионных материалов и складским хозяйством в условиях промышленных предприятий / Г. Ф. Бабушкин, С. В. Грицай, А. Н. Каплуновская, А. Ф. Кузькин, С. Н. Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2019. - № 2. - С. 12-15. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2019_2_4.
  3. Кузькін, О.Ф. Комп’ютерна програма «Інформаційно-аналітична система TRANSІT» / О.Ф. Кузькін // А. с. 89877 Україна, заяв. Запорізький національний технічний університет; заявл. 18.06.19 [Текст].
  4. Турпак, С. Дослідження впливу процесів виробництва агломерату на показники роботи залізничного транспорту / С. Турпак, Ю. Завальна, С. Грицай // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 33. Т.1. К.: ДУІТ, 2019. С.45-54. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-33-1-4.
  5. Турпак, С. Дослідження ефективності управління вантажопотоками рідкого чавуну імітаційним моделюванням процесу доставки / С. Турпак, Ю. Завальна, С. Грицай, А. Пілікіна // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Вип. 34. К.: ДУІТ, 2019. С.230-241. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/811036.pdf.
  6. Турпак, С.М. Підвищення ефективності роботи пунктів навантаження металопродукції раціональним використанням мостових кранів / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. - Дніпро, 2019. - № 6 (84). - С. 130-141 https://doi.org/10.15802/stp2019/195757.