Ви є тут

Головна

2023 рік

 • Трушевський В.Е. Визначення мінімальної тривалості зеленого сигналу вихідної стоп-лінії на перехрестях з бульваром / В.Е. Трушевський, Л.А. Веремеєнко, Т.А. Калмиков - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2023 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 128-133. http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/9941/1/Transport_technologies.pdf
 • Трушевський В.Е. Особливості застосування правових норм, що мають бланкетну диспозицію / В.Е. Трушевський, Л.А. Веремеєнко, Т.А. Калмиков - Тиждень науки-2023. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С.62-63. https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-TF.pdf

2022 рік

 • Turpak S. Improving the efficiency of cargo fronts of PJSC “Zaporizhstal” in the condition of transportation of steel products by road / S. Turpak, L. Vasylieva, O. Ostrohliad, L. Veremeenko - Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, June 2022 / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Dnipro: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2022. - P. 43-45. https://filelibsnu.at.ua/conference/Zb_nauk_pr_23-06-2022.pdf
 • Сущенко Р.В. Аналіз показників ефективності використання автомобільного та залізничного транспорту при реалізації металопрокату через металобази / Р.В. Сущенко, Л.А. Веремеєнко, Д.Т. Шелунцов - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 98-100 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf

2020 рік

 • Турпак, С.М. Дослідження процесів перевезень матеріалів на станцію південна ПАТ «Запоріжсталь» в умовах використання колійного розвитку ПАТ «Запоріжкокс» / С.М. Турпак, С.В. Грицай, Л.А. Веремеєнко, Г.Д. Суюнова (Т-819м) // Логістичне управління та безпека руху на транспорті: збірник наукових праць науково-практичної конф., 1-2 грудня 2020 р., м. Рубіжне (Луганська обл.) / відп. ред. Н.Б. Чернецька-Білецька. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.В.Даля, 2020.
 • Турпак, С.М. Скорочення простою вагонів під вивантаженням оперативним управлінням постачаннями / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, Л.А. Веремеєнко, К.Д. Куртєва (Т-816) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 67-69 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.

2019 рік

 • Турпак С.М. Використання комбінованого зчіпного пристрою для обслуговування мартенівського виробництва / С.М. Турпак, Л.А. Веремеєнко, Д.В. Прокопенко (Т-818сп) // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 89-91 http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/6945.

2017 рік

 • Білоконь, Ю.В.  Удосконалення зовнішніх перевезень ПАТ «Запоріжсталь» у власних вагонах [Електронний ресурс] / Ю.В. Білоконь, С.М. Турпак, Л.А. Веремеєнко  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 90-91 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf.

2016 рік

 • Вереммеенко Л.А.Перспективы развития мультимодальных перевозок металлургической отрасли/ Л.А.Веремеєнко, Ю. Ю.Филончук, Е. А. Падченко, А.А.Лебедь // Друк. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 618 с. 1 с.

2014 рік

 • Веремеєнко Л.А. Аналіз статистичних даних інтенсивності вантажопотоків агломераційного цеху ВАТ «Запоріжсталь»// Л.А. Веремеєнко, О.О.Величко //. Материалы 40-й Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2014. – С. 71 1 с.
 • Веремеєнко Л.А. Оперативне планування вантажної роботи в умовах змерзання вантажів. // Л.А. Веремеєнко, А.Е. Кондакова// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 308 с. 1 с https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.

2007 рік

 • Турпак, С.М. Координація роботи приміського та міського електротранспорту міста Запоріжжя  / С.М.Турпак, Л.А.Веремеєнко // Тиждень науки. –Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – Т. 1. – С. 37-38.