Ви є тут

Головна
 1. Гайтота Є.В. Застосування алгоритму Дея для вбудовування напівтонових зображень в кольорові / Гайтота Є.В., Гальперін Д.В., Козіна Г.Л. // Інформаційні технології: теорія і практика: II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 04 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019. – C. 47- 48.
 2. Лагунов І.А. Експертна система оцінки ефективності захисту інформації / Воскобойник В.О., Лагунов І.А.  // Інформаційні технології: теорія і практика: II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 04 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019. – C. 63- 64.  
 3. Неласа Г.В. Реалізація функції хешування Купина (ДСТУ 7564:2014) для фреймворку Spring Security / Неласа Г.В., Гуменяк Д.В.  // Інформаційні технології: теорія і практика: II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 04 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019. – C. 77- 78.  
 4. Чуницька В.В. Застосування задачі візантійських генералів в системі Bitcoin / Чуницька В.В., Козіна Г.Л. // Інформаційні технології: теорія і практика: II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 04 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019. – C. 109- 110.  
 5. Неласа Г.В. /  Аналіз мови програмування Q#  як інструменту квантової криптографії / Неласа Г.В., Кузьменко А.В., Матвейчук О.В. // Науковий круглий стіл «Кібербезпека у системі національної безпеки України: проблеми та перспективи розвитку» 12 квітня 2019 року Маріуполь, МДУ, 2019, С.31-33
 6. Чуницька В.В. Проблеми безпеки системи Bitcoin / Чуницька В.В., Козіна Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 7. Гайтота Є.В. Оцінювання спотворення витягнутого зображення зі стегоконтейнеру / Гайтота Є.В., Гальперін Д.В., Козіна Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 8. Гуменяк Д.В. Використання сучасних технологій програмування в задачах захисту інформації / Гуменяк Д.В., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 9. Кохан О.В. Безпека «нульової довіри» / Кохан О.В., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 10. Хемішінець Є.В. Аналіз загроз інформаційної безпеки системи «розумній дім» / Хемішінець Є.В., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 11. Лізунов С.І. Застосування екрануючих конструкцій для захисту інформації / Лізунов С.І., Розумовський К.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 12. Лізунов С.І. Використання аналізаторів спектра для захисту інформації / Лізунов С.І., Кадулін М.О. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 13. Воскобойник В.О. Аналіз захищеності ERP систем і розробка політики їх безпеки / Воскобойник В.О., Баранов А.А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 14. Воскобойник В.О. Експертна система оцінки ефективності захисту інформації / Воскобойник В.О., Лагунов І.А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 15. Воскобойник В.О. Оцінка ефективності захисту акустичної інформації / Воскобойник В.О., Єфіменко М.М., Слива О.М. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 16. Щекотихін О.В. Захист інформації з використанням масок постійної довжини / Щекотихін О.В., Шестопалов О.О., Старченко М.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 17. Щекотихін О.В. Захист інформації з використанням масок змінної довжини  / Щекотихін О.В., Грачов М.Ю. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 18. Свєтлов М.К. Огляд алгоритмів розпізнавання облич / Свєтлов М.К., Корольков Р.Ю. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 19. Щекотихін О.В. Спосіб захисту інформації у ВОЛЗ від несанкціонованого доступу / Щекотихін О.В., Карпуков Л.М., Савченко Д.К. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 20. Куцак С.В. Оцінка захищеності систем мобільного зв’язку / Куцак С.В., Корольков Р.Ю. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 21. Карпуков Л.М. Пристрій захисту інформації у ВОЛЗ від несанкціонованого доступу / Карпуков Л.М., Савченко Д.К., Щекотихін О.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 22. Козіна Г.Л. Розпізнавання образів при стеганографічной передачі інформації / Козіна Г.Л., Корольков Р.Ю. // Обчислювальний інтелект: V Міжнар. наук.-практ. конф., 15-20 квітня 2019 р., матеріали конф. – Ужгород, 2019. – С. 225.
 23. Романенко С.Н. Численное моделирование гиперлинзы / Романенко С.Н., Тверденко А.В. // Обробка сигналів і негаусівських процесів - 2019: V Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 травня 2019 р., матеріали конф. – Черкаси, 2019.
 24. Карпуков Л. М. Удосконалений спосіб та пристрій маскування конфіденційної інформації / Карпуков Л. М., Щекотихін О. В., Савченко Д. К. // Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи - РТПСАС'2019: Міжнародна науково-технічна конференція, 18–24 листопада 2019 року, матеріали конф. – Київ, 2019. – C. 213 - 215.  
 25. Козіна Г. Л. Протокол групового цифрового підпису на основі українського стандарту ДСТУ 4145-2002 / Козіна Г. Л., Савченко Д. К. // Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи - РТПСАС'2019: Міжнародна науково-технічна конференція, 18–24 листопада 2019 року, матеріали конф. – Київ, 2019. – C. 216 - 218.  
 26. Korolkov R. Y. Analysis of the wireless clients security from DOS attacks / Korolkov R. Y., Kutsak S. V. // Radio engineering Fields, Signals, Devices and Systems – REFSDS’2019: International Scientific and Technical Conference, November 18-24, 2019, Proc. of conf. – Kyiv, 2019. - pp. 219-221.
 27. Лізунов С.І. Захист від витоку інформації по каналам високочастотних випромінювань   / Лізунов С.І. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 28 листопада 2019 р.: тези доп. – Дніпро, 2019. – С.36-38.
 28. Лізунов С.І. Системи активного пригнічення акустичної інформації  / Лізунов С.І. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 28 листопада 2019 р.: тези доп. – Дніпро, 2019.
 29. Лізунов С.I. Деякі аспекти синтезу цифрових фільтрів / Лізунов С.I., Костенко В.О. // Topical issues of the development of modern science: IV International scientific and practical conference, 11-13 December 2019: Abstracts. – Sofia, Bulgaria: Publishing House “ACCENT”, 2019. – pp. 41-50. http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/topical-issues-of-the-development-of-modern-science_11-13.12.2019.pdf).
 30. Корнійчук В. І. Спосіб та пристрій спектрального маскування конфіденційної інформації / Корнійчук В. І., Карпуков Л. М., Щекотихін О. В., Савченко Д. К. // 74 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С.Попова, 12-14 грудня 2019 : тези доповідей. – Одеса, 2019. – С.138-140.