Ви є тут

Головна

Прізвище: Назаренко

Ім'я: Олексій

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-5116-3171

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, факультет будівництва та водних ресурсів, спеціальність за дипломом – «Водопостачання, раціональне використання та охорони водних ресурсів», кваліфікація за дипломом – «інженер будівельник»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.23.04 «Водопостачання та каналізація»:
  «{Тема дисертації}», рік захисту – 2002, ХНУБА

Наукові інтереси:

 • Екологія, економічний розвиток громади, енергозбереження в промисловості та ЖКГ, термомодернізація будинків, альтернативна енергетика

Дисципліни, які викладає:

 • Основи санації та термомодернізації будинків та споруд
 • Реконструкція будинків та споруд
 • Основи економіко-математичного моделювання
 • Енергоаудит будинків та споруд
 • Управління проектами та програмами

Основні наукові роботи (публікації):

 • Назаренко О.М., Ковтун Я.В. Експериментальні дослідження стіни тромба у літній період. Збірник наукових праць «Комунальне господарство міст» Харків, ХДАМГ, 2018.- с. 83-86.
 • Назаренко О.М., Назаренко І.А., Кравцов В.В., Бахтін В.І., Кузьменко А.А., Жолуденко М.М. Розділення багатокомпонентних водних сумішей дифузійною турбулізацією. Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва» Харків, ХНУБА, 2019. 1/95 С.193-198.
 • Назаренко О.М., Бахтін В.І., Ковтун Я.В.Установка для рекуперації тепла в багатоповерховому будинку. Патент на корисну модель №134700. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисну модель 27.05.19р. Номер заявки u 2019 00906. Дата подачі заявки 29.01.19. Дата публікації відомостей 27.05.2019. Бюл. №10.
 • Назаренко О.М., Бахтін В.І., Сікора К.Ю. Параболоциліндричний концентратор сонячної енергії. Патент на корисну модель №135364. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисну модель 25.06.19р. Номер заявки u 2019 00902. Дата подачі заявки 29.01.19. Дата публікації відомостей 25.06.2019. Бюл. №12.
 • Назаренко О.М., Назаренко І.А., Бахтін В.І., Шеремет'єв Е.О., Серебряков Ю.В. Розробка екосистемних послуг для підвищення енергоефективності системи водопостачання міста. Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва» Харків, ХНУБА, 2019. 3/97 С.109-113.
 • Назаренко О.М., Гнатєва Х.В. Дослідження ефективності роботи гібридної системи опалення фермерського господарства. Збірник наукових праць East European Scientific Journal, (Warsaw, Poland), 2019. 10/50, раrt 4. p.45-47.
 • Nazarenko O., Ryabenko O, Bakhtin V., Nazarenko I., Ovchinnykova I. Sedimentation Management of Man-Made Water for Restoring the Quality of the River Resource. Journal of Geoscience and Environment Protection, Scientific Research Publishing Inc. 2019, 7, p. 327-337. doi.org/10.4236/gep.2019.78022.

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • {Прізвище та ініціали автора(ів)}, {Тема доповіді}, {Назва конференції}, {дата проведення конференції}, {Місце проведення конференції}, {Назва установи, де проходила конференція}, {Кількість сторінок}
 • ...

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • {Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: 2019.

Мови спілкування: українська, англійська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 531
тел.: +380(61)7698-5-63
e-mail: bud.zntu@gmail.com
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}