Ви є тут

Головна

2022 рік

 • Васильєва Л.О. Особливості здійснення міжнародних автомобільних вантажних перевезень в умовах війни / Л.О. Васильєва, О.О. Острогляд, М.О. Коваль - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 11-13 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 • Васильєва Л.О. Удосконалення технологічного процесу вивантаження гарячекатаного металопрокату в річковому порту / Л.О. Васильєва, О.О. Острогляд, К.М. Чеботар - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 110-112 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf

2021 рік

 • Турпак С.М. Зниження обороту вагонів на металургійних підприємтсвах за рахунок механізації їх очищення від залишків вантажів / Турпак С.М., Острогляд О.О., Шимко Т.О., Ходан В.І. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.42-43. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf.
 • Турпак, С.М. Особливості доставки збірних вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні / Турпак С.М., Острогляд О.О., Васильєва Л.О. // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.57-59. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/2.1/Zbirka_TT_2021.pdf.

2020 рік

 • Турпак, С.М. Визначення раціональних об’ємів надходжень сипких вантажів на металургійне підприємство в холодний період року / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, С.В. Грицай, Ю.Т. Сидоренко // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 65-67 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 • Турпак, С.М. Оперативне управління постачаннями сировини на металургійне підприємство / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 69-71 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 • Турпак, С.М. Скорочення простою вагонів під вивантаженням оперативним управлінням постачаннями / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, Л.А. Веремеєнко, К.Д. Куртєва (Т-816) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 67-69 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 • Турпак, С.М. Скорочення тривалості вивантаження вагонів за рахунок коригування об’ємів надходження вантажів залежно від температурних умов / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, Т.О. Шимко (Т-816), К.Б. Безкиш (Т-816) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 63-65 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.

2019 рік

 • Острогляд О. О. Підвищення ефективності роботи транспортно-складської логістичної системи металургійного підприємства при змінних зовнішніх факторах. / О. О. Острогляд // «Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку»: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. –2019. – С. 87 – 88 http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/6945.

2018 рік

 • Острогляд О.О. Формалізація структури управління транспортно-складською системою в умовах змерзання вантажів /О. О.Острогляд // «Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку»: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. –2018. – С. 25 http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 • Турпак С. М. Регресійний аналіз процесу розігріву вантажів на металургійному підприємстві / С. М. Турпак, О. О. Острогляд //Тиждень науки: науково-практична конф.: тези доповідей – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2018. – С. 122 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.

2016 рік

 • Острогляд О. О. Логістика доставки сировини для  феросплавного виробництва / Острогляд О. О., Грицай С. В., Каплуновська А. М. // Тиждень науки: науково-практична конф., 18-22 квітня 2016р. : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – Т. 1. – С. 59 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.

2015 рік

 • Острогляд О. О. Управління роботою транспорту підприємства з виробництва феросплавів / О. О.Острогляд // Тиждень науки: науково-практична конф., 13-17 квітня 2015р.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – Т. 1. – С. 179 https://zp.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T1.pdf.

2014 рік

 • Турпак С. Н. Совершенствование методов определения плановых показателей работы на железнодорожном транспорте металлургических предприятий / С. Н. Турпак, Е. А. Острогляд // Материалы 41-й Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2014. – С. 115-116.
 • Острогляд О. О. Використання графоаналітичного методу для удосконалення мікрологістичних систем металургійних підприємств / О. О. Острогляд // Тиждень науки: науково-практична конф., 14-18 квітня 2014р.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – Т. 1. – С. 38 – 39 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.

2012 рік

 • Турпак С. М. Імітаційне моделювання транспортно-складської системи прокатного виробництва при обслуговуванні автомобільним та залізничним транспортом / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд // Тиждень науки: науково-практична конф., 9-13 квітня 2012р. : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2012. – Т. 2. – С. 106-108 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2012_TN_Tom_2.pdf.

2011 рік

 • Турпак С. М. Розробка імітаційних моделей обслуговування прокатного виробництва в умовах збільшення частки автоперевезень / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд // Програма ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Тель-Авів: СНУ ім. В.Даля, 2011. – С. 8.