Ви є тут

Головна

Колектив факультету міжнародного туризму та економіки веде свою діяльність з 2007 року. На сьогодні це один з найбільших і найпотужніших структурних підрозділів Національного університету «Запорізька політехніка».

На факультеті навчається майже 900 студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 051 Економіка (освітні програми «Митна справа», «Управління персоналом і економіки праці»., «Цифрова економіка та електронний бізнес»).

За роки свого існування факультет підготував понад 4500 фахівців, які працюють в організаціях та на підприємствах як в Україні, так і за кордоном (Туреччина, Італія, Польща, Канада, Сполучені Штати Америки, Китай, В’єтнам, Таїланд, Домініканська Республіка, Сінгапур та інші). Серед випускників факультету є багато керівників та провідних фахівців туристичних підприємств, банківської сфери, промислових підприємств, державних структур, а також успішних підприємців.

На факультеті функціонує чотири кафедри: туристичного, готельного та ресторанного бізнесу; економіки та митної справи; іноземних мов професійного спілкування; інформаційних технологій в туризмі.

Навчальний процес та наукові дослідження забезпечують: 7 докторів наук, професорів; 27 кандидатів наук, доцентів; 4 старших викладачів.

На факультеті поглиблено вивчають іноземну мову, що дає студентам можливість брати участь у програмах академічної мобільності, проходити практику та стажуватися за кордоном. Конкурентною перевагою підготовки фахівців факультету є практична спрямованість, яка направлена на задоволення вимог замовників освітніх послуг та інших зацікавлених сторін.