Ви є тут

Головна

Прізвище: Іщенко

Ім'я: Олена

По батькові: Леонідівна

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4152-6135

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, спеціальність за дипломом – 6.092600, «Водопостачання та водовідведення», диплом спеціаліста, кваліфікація за дипломом – «Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства»
 • Запорізька державна інженерна академія, спеціальність за дипломом – 0305 «Економіка і підприємництво» 7.03050801 «Фінанси і кредит», диплом спеціаліста, кваліфікація за дипломом – «Економіст з фінансової роботи»

Наукові інтереси:

 • Удосконалення інженерних систем і їхніх елементів: місцевого й центрального теплопостачання, водопостачання, опалення, гарячого водопостачання (ГВП), вентиляції, кондиціювання
 • Енергозбереження за допомогою вдосконалення інженерних систем і їхніх елементів
 • Удосконалення організаційно-технологічних рішень відновлення інженерних мереж

Дисципліни, які викладає:

 • Управління ланцюгами поставок
 • Основи термомодернізації та санаціїї будівель
 • Інженерні вишукування
 • Організація та управління будівництва
 • Водоспоживання населених міст

Основні наукові роботи (публікації):

 • Іщенко О.Л. (2016) Доцільність використання графічних програм для гідравлічного розрахунку систем опалення та водопостачання / О. Л. Іщенко, І. В. Доненко, С. С. Іщенко // Будівництво. Матеріаловедення. Машинобудування. Серія : Комп’ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні. - 2016. - Вип. 94. - С. 74-79.
 • Іщенко О.Л. (2018) Обгрунтування методів улаштування інженерних мереж діючих промислових підприємств / О.Л. Іщенко, І.В. Доненко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. праць. – Вип. 35. – К.: КНУБА, 2018.
 • Іщенко О.Л. (2019) ВІМ-технології як метод оптимізації використання ресурсів в будівельній галузі / О.Л. Іщенко, І.В. Доненко, Я.Є. Вакулюк // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Київ: КНУБА, 2019, Вип. 41, технічний. – С.141-147.
 • Іщенко О.Л. (2019) Удосконалення організаційно-технологічних рішень відновлення інженерних мереж діючих промислових підприємств / О.Л. Іщенко, І.В. Доненко, О.В. Охрименко // Вісник – Дніпро: ПДАБА, 2019, Вип. 5(257-258). – C.43-48.
 • Іщенко О.Л. (2019) Іщенко О.Л. Відновлення інженерних мереж діючих промислових підприємств із застосуванням енергозберігаючих технологій / О.Л. Іщенко, В.Д. Жван, В.В. Долгов // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Київ: КНУБА, 2019, Вип. 39 –Ч. 1. – С.203-208.
 • Іщенко О.Л. (2021) Використання ІМБ-технологій для досягнення нульового енергоспоживання будівель / О.Л. Іщенко, В.І. Доненко, А. Хассан // Науковий та інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів», - Дніпро: ПДАБА, 2021 Вип. 1, Т.92 – С. 59-65.
 • Іщенко О.Л. (2021) Вплив людського фактора на гідрогеологічний стан територій на прикладі Запорізької області / О.Л. Іщенко, І.В. Доненко, Л.В. Щербина, А.А. Бобраков // Нові технології у будівництві: Науково-технічний журнал. №39 // Київ, НДІБВ – 2021. – С. 28-34.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 • Ishchenko Olena (2021) Sinergetic Regulation Water Chemical River Mode by Global Warming / Nazarenko Oleksiy; Nazarenko Iryna; Ryabenko Alexandr; Donenko Iryna; Ishchenko Olena// International Journal of Civil Infrastructure (IJCI) Volume 4 - Year 2021- Pages 109-115.

Участь у конференціях:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка»,16-18 листопада 2020 р.)
 • Міжнародна мультидисциплінарна наукова конференція «Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації» (м. Одеса 8 травня 2020 року)
 • V Міжнародна науково-технічної конференції "Ефективні технології в будівництві" (м. Київ, КНУБА, 25-26 березня 2020р.)
 • ІІІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ «Еко Форум – 2019» (м. Запоріжжя,  29 – 31 травня 2019 року ВЦ «Козак-Палац)
 • ХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука та освіта: досягнення та стратегії розвитку» (Наука без кордонів, Міжнародні інтернет-конференції, м. Дніпро, 28 лютого 2019р.)
 • IV Міжнародна науково-технічної конференції "Ефективні технології в будівництві" (м. Київ, КНУБА, 28-29 березня 2019р.)
 • Конференція «Будівництво і дизайн: матеріали, технологія, оптимізація, економічні аспекти впровадження.» Запорізької торгово-промислової палати
 • Науково-практичні конференції «Тиждень науки» ( м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2018-2019 рр.)
 • Науково-практичні конференції «Тиждень науки» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2019-2021 рр.)
 • V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» (WayScience, м. Дніпро, 7-8 лютого 2019 р.)
 • V Международная научно-практическая конференция «Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении», KSITESM-2018 (м. Дніпро, ПДАБА, 17-19 жовтня 2018 р.)
 • III Міжнародна науково-технічна конференція "Ефективні технології в будівництві" (м. Київ, КНУБА, 28-29 березня 2018 р.)
 • Комп’ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні (KSITESM-2016): ІII Міжнародна науково-практична конференція – 19-25 жовтня 2016 р., Дніпро: ПДАБА, 2016.
 • Ефективні технології в будівництві: ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція - 28-29 березня 2018 р., Київ: КНУБА, 2018.

Рік початку діяльності в університеті: 2018

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 159
тел.: +38 (095) 336 32 50
e-mail: e.l.fenenko@gmail.com