Ви є тут

Головна

2022 рік

 • Турпак С.М. Дослідження ефективності різних варіантів доставки коксу на металургійне підприємство / С.М. Турпак, А.А. Груша - Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 червня 2022 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 81 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/9069/1/K_Turpak.pdf
 • Турпак С.М. Підвищення ефективності доставки гранульованого пеку / С.М. Турпак, Г.О. Лебідь, Р.В. Сиваш - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 100-101 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf.
 • Турпак С.М. Підвищення ефективності обслуговування транспортних потоків в умовах станції «Східна» ПАТ «Запоріжсталь» / С.М. Турпак, С.В. Грицай, О.О. Сілін - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 103-104 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf.
 • Турпак С.М. Підвищення ефективності транспортного обслуговування бункерів доменного цеху / С.М. Турпак, О.О. Падченко, Є.Г. Кузьміна - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 101-102 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf
 • Турпак С.М. Удосконалення моделі перевезеь чавуну в умовах ремонту колій / С.М. Турпак, Н.М. Турпак, Б.К. Гончар - Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 - 104-105 с. https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2022/conf/4.1/TN_2022.pdf

2021 рік

 • Турпак С.М. Зниження обороту вагонів на металургійних підприємтсвах за рахунок механізації їх очищення від залишків вантажів / Турпак С.М., Острогляд О.О., Шимко Т.О., Ходан В.І. // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.42-43 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/4.1/TN_TF.pdf.
 • Турпак С.М. Особливості доставки збірних вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні / Турпак С.М., Острогляд О.О., Васильєва Л.О. // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.57-59 https://zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/2.1/Zbirka_TT_2021.pdf.

2020 рік

 • Комягіна, О. Удосконалення документообороту при організації відправки готової продукції ПАТ «Запоріжсталь» / Комягіна О. (Т-819м), Ярова А. (Т-319м), Турпак С. М., Васильєва Л. О., // Тези доповідей учасників I Всеукраїнської науково-практичної конференції з транспортних технологій «Транспортні технології з погляду сучасної молоді». Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський політехнічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», 4 листопада 2020 р.
 • Турпак, С.М. Визначення раціональних об’ємів надходжень сипких вантажів на металургійне підприємство в холодний період року / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, С.В. Грицай, Ю.Т. Сидоренко // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 65-67 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 • Турпак, С.М. Дослідження процесів перевезень матеріалів на станцію південна ПАТ «Запоріжсталь» в умовах використання колійного розвитку ПАТ «Запоріжкокс» / С.М. Турпак, С.В. Грицай, Л.А. Веремеєнко, Г.Д. Суюнова (Т-819м) // Логістичне управління та безпека руху на транспорті: збірник наукових праць науково-практичної конф., 1-2 грудня 2020 р., м. Рубіжне (Луганська обл.) / відп. ред. Н.Б. Чернецька-Білецька. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.В.Даля, 2020.
 • Турпак, С.М. Оперативне управління постачаннями сировини на металургійне підприємство / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 69-71 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 • Турпак, С.М. Підвищення ефективності перевезень дрібнопартійної металопродукції споживачам шляхом концентрації вантажних робіт на зовнішніх металобазах / С.М. Турпак, О.О. Падченко, А.Є. Троян (Т-319м) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ» – Харків: ХНАДУ, 2020. – 300 с.
 • Турпак, С.М. Підвищення ефективності роботи операторів перевезень при доставці вантажів із річкового порту / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, В.П. Юдін // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 41-42 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-TF.pdf.
 • Турпак, С.М. Скорочення простою вагонів під вивантаженням оперативним управлінням постачаннями / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, Л.А. Веремеєнко, К.Д. Куртєва (Т-816) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 67-69 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 • Турпак, С.М. Скорочення тривалості вивантаження вагонів за рахунок коригування об’ємів надходження вантажів залежно від температурних умов / С.М. Турпак, О.О. Острогляд, Т.О. Шимко (Т-816), К.Б. Безкиш (Т-816) // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 63-65 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.
 • Турпак, С.М. Удосконалення транспортної логістики шляхом планування зустрічних перевезень матеріалів для виробництва та продукції промпідприємства / С.М. Турпак, Г.О. Лебідь, Н.С. Родичкіна (Т-319м) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ» – Харків: ХНАДУ, 2020. – 300 с.
 • Турпак, С.М. Управління перевезеннями гарячого агломерату в умовах коливань виробництва та споживання / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, Є.П. Медведєв // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14–15 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] /Редкол. : С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020, 54-56 стор. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.2/Zbirka-tez-TT.pdf.

2019 рік

 • Турпак С.М. Використання комбінованого зчіпного пристрою для обслуговування мартенівського виробництва / С.М. Турпак, Л.А. Веремеєнко, Д.В. Прокопенко (Т-818сп) // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 89-91 http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/6945.
 • Турпак С.М. Організація мультимодальних перевезень пасажирі на автомобільно-залізничних мостах / С.М. Турпак, А.М. Каплуновська, К.Ю. Кудінова // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 63-64 http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/6945.
 • Турпак С.М. Підвищення ефективності перевезень вузькономенклатурної крупнопартіонної металопродукції за рахунок раціонального формування вантажних відправлень / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва // Тиждень науки: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.53-55 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_TF.pdf.

2018 рік

 • Trushevsky, V. Calculation of traffic light regulation regimes, taking into account empirical characteristics of transport motion / V. Trushevsky, S. Turpak, S. Gritcay // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, May 2018, Italy / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2018. – P. 123-125.
 • Turpak, S. Calculation of traffic light regulation regimes, taking into account empirical characteristics of transport motion / Trushevsky V., Turpak S., Gritcay S. // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, May 2018, Italy / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2018. – P. 123-125.
 • Васильєва, Л.О. Удосконалення технології доставки продукції металургійного підприємства / Васильєва Л.О., Турпак С.М., Мирончак Д.П.  // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 • Сидоренко Ю.Т. Методика работы ревизорского аппарата по безопасности движения на железнодорожном транспорте промышленных предприятий / Сидоренко Ю.Т., Турпак С.Н. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 • Турпак С.М. Аналіз використання схем навантаження металопродукції на металевих багатооборотних піддонах / Турпак С.М., Васильєва Л.О., Панова А.Д. // Тиждень науки: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.138-140 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
 • Турпак С.М. Аналіз причин нестабільного функціонування внутрішньозаводської системи доставки агломерату / Турпак С.М., Завальна Ю.М. // Тиждень науки: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.123-124 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
 • Турпак С.М. Використання інформаційнодиспетчерської системиуправління залізничним транспортом для контролютехнічного стану вагонів / Турпак С.М., Михайленко Л.С. // Тиждень науки: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.133-134 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
 • Турпак, С.Н. Методика работы ревизорского аппарата по безопасности движения на железнодорожном транспорте промышленных предприятий / Сидоренко Ю.Т., Турпак С.Н. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку: наук.- практ. конф., 12 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с. 48-49 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 • Турпак С.М. Регресійний аналіз процесу розігріву вантажів наметалургійному підприємстві / Турпак С.М., Острогляд О.О. // Тиждень науки: науково-практична конф.: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.122-123 https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
 • Турпак С.М.  Удосконалення підходу до розробки навчальних планів спеціальності «Транспортні технології» / Турпак С.М., Сущенко Р.В., Грицай С.В. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.
 • Турпак, С.М. Удосконалення технології доставки продукції металургійного підприємства / Васильєва Л.О.,  Турпак С.М.,  Мирончак Д.П. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку: наук.- практ. конф., 12 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с. 33-34 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит.екрана http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3412.

2017 рік

 • Turpak, S. Optimization of the railway transportation schedule of metallurgical enterprise / Turpak S., Vasilyeva L., Lebid H., Padchenko O., Sidorenko Yu. // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, 3-12 May 2017, Dresden (Germany) - Paris (France) / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. – P. 197-199.
 • Білоконь, Ю.В.  Удосконалення зовнішніх перевезень ПАТ «Запоріжсталь» у власних вагонах [Електронний ресурс] / Ю.В. Білоконь, С.М. Турпак, Л.А. Веремеєнко  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 90-91 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf.
 • Корінь, К.Ю. Графічний аналіз вантажопотоків промислового підприємства [Електронний ресурс] / К.Ю. Корінь, С.М. Турпак, Г.О. Лебідь   // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 92-93 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf.
 • Куценко, А.М. Удосконалення перевезень за контактними графіками на ПАТ «Запоріжсталь»  [Електронний ресурс] / А.М. Куценко, С.М. Турпак, О.О. Падченко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 114 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf.
 • Лащених, О.А. Розробка математичних моделей планування тривалості маневрової роботи [Електронний ресурс] / О.А. Лащених, С.М. Турпак, С.В. Грицай // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 94 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf.
 • Мирончак, Д.П. Оптимізація транспортно-складських процесів на складі готової продукції ПАТ «Запоріжсталь» [Електронний ресурс] / Д.П. Мирончак, С.М. Турпак, С.В. Грицай // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 95 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf.
 • Турпак, С.М. Аналіз залежності показників стану безпеки руху на залізничному транспорті промислового підприємства [Електронний ресурс] / С.М. Турпак, Ю.Т. Сидоренко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 100 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf.

2016 рік

 • Турпак, С.М. Оптимізація системи перевезень рідкого шлаку металургійних підприємств збалансованим використанням ресурсів / С.М.Турпак // Тиждень науки: науково-практична конф., 18-22 квітня 2016р. : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – Т. 1. – С.49-50 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T1.pdf.

2015 рік

 • Сидоренко Ю.Т. Единая система работы по безопасности движения на железнодорожном транспорте металлургических предприятий / Ю.Т. Сидоренко, С.М. Турпак // Збірник наукових праць науково-практичної конференції «Логістичне управління та безпека руху на транспорті». - Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2015. – С.167-168.
 • Турпак, С.М. Інтелектуалізація систем управління на залізничному транспорті металургійних підприємств / С.М. Турпак // Тиждень науки: науково-практична конф., 13-17 квітня 2015р. : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – Т. 1. – С.178-179 https://zp.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T1.pdf.
 • Турпак, С.М. Удосконалення методу імітаційного моделювання вхідних вагонопотоків металургійних підприємств / С.М. Турпак // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Логістичне управління та безпека руху на транспорті». – Сєвєродонецьк: ПП «Поліграф-Сервіс», 2015. – С.37-39.

2014 рік

 • Турпак, С.М. Визначення логістичного критерію оптимізації залізничних перевезень металургійного підприємства / С.М. Турпак // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – Т. 1. – С.31-32 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.
 • Величко О.О. Дослідження транспортно-технологічного процесу забезпечення металургійного підприємства агломератом власного виробництва / О.О.Величко , С.В. Грицай , С.М. Турпак // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики». – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2014. – C.58-59.
 • Світлицький О.В. Оптимізація маршрутів перевезень вантажів на під’їзній колії металургійного підприємства / О.В. Світлицький, С.М. Турпак // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – Т. 1. – С.42 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2014_t1.pdf.
 • Турпак, С.М. Оптимізація транспортно-технологічних процесів при змерзанні вантажів / С.М.Турпак // Збірник наукових праць V міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2014. – С.90-93.
 • Острогляд Е.А. Совершенствование методов определения плановых показателей работы на железнодорожном транспорте металлургических предприятий / Е.А. Острогляд, С.Н. Турпак // Материалы 41-й Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2014. – С.115-116.

2013 рік

 • Турпак, С.М. Встановлення просторової стаціонарності вантажопотоків методами геостатистики  / С.М.Турпак, О.А.Лащених, С.В.Грицай // Збірник наукових праць ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2013. – С.95-96.
 • Турпак, С.Н. Моделирование процессов транспортного обслуживания агломерационного производства в холодный период года / С.Н.Турпак, Е.А.Величко // Материалы 40-й Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2013. – С.151.
 • Турпак, С.М. Типові імітаційні моделі обробки вантажопотоків промислових підприємств / С.М.Турпак // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т. 1. – С. 75 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2013_t1.pdf.

2012 рік

 • Турпак, С.М. Анализ проблематики организации отгрузки металлопродукции комбината «Запорожсталь» железнодорожным транспортом / С.М.Турпак, И.Н.Кревега // Материалы 39-й Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2012. – С.109.
 • Турпак, С.М. Імітаційне моделювання  транспортно-складської системи прокатного виробництва при обслуговуванні автомобільним та залізничним транспортом / С.М.Турпак, С.В. Грицай, О.О. Острогляд // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2012. – Т. 2. – С. 106-108 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2012_TN_Tom_2.pdf.
 • Лащеных А.А. Повышение эффективности логистической системы обеспечения топливом агломерационного производства / А.А.Лащених, С.В.Грицай, С.М.Турпак // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління». – Запоріжжя: КПУ, 2012. – С.174-175.
 • Турпак, С.М. Статистичний аналіз експлуатаційних несправностей хоперів для перевезення гарячого агломерату в умовах ВАТ «Запоріжсталь» / С.М.Турпак, О.О.Віговська // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2012. – Т. 2. – С. 111 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2012_TN_Tom_2.pdf.

2011 рік

 • Турпак, С.М. Застосування методу головних компонент при дослідженні транспортно-складської системи підприємства / С.М.Турпак, С.В.Грицай, О.А.Лащених // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті». – Дніпропетровськ: ДНУЖТ, 2011. – С.19-20.
 • Турпак, С.М. Розробка регресійних моделей транспортних процесів з урахуванням прихованих факторів / С.М.Турпак, С.В.Грицай // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління». – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С.220-222.
 • Турпак, С.М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування агломерату на металургійних підприємствах / С.М.Турпак, С.В.Грицай, О.О.Віговська, Л.О. Васильєва, Г.О. Лебідь // Збірник наукових праць ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2011. – С.95-97.
 • Турпак, С.М. Удосконалення мікрологістичної системи транспортування і переробки сировини для агломераційного виробництва ВАТ «Запоріжсталь» / С.М.Турпак, С.В.Грицай, О.О.Віговська, Л.О. Васильєва, Г.О. Лебідь // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2011. – Т. 1. – С.207-208.
 • Турпак, С.М. Удосконалення системи відвантаження холоднокатаного прокату ВАТ «Запоріжсталь» / С.М.Турпак, С.В.Грицай // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2011. – Т. 1. – С. 211-212.

2010 рік

 • Турпак, С.М. Багатофакторний аналіз процесу вивантаження масових вантажів на металургійних підприємствах  / С.М.Турпак, В.І.Годз // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2010. – Т. 1. – С. 199-200.
 • Турпак, С.М. Логістична концепція організації процесу доставки машинокомплектів КІА на ЗАТ «ЗАЗ»  / С.М.Турпак. О.С.Вяткіна // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2010. – Т. 1. – С. 200-201.
 • Турпак, С.М. Макрологістична концепція формування транспортних потоків промислових вузлів  / С.М.Турпак // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2010. – Т. 1. – С. 197-198.
 • Турпак, С.М. Оптимізація перевезень піску в умовах Запорізького річкового порту  / С.М.Турпак, О.Г.Максимчук, О.О.Віговська // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2010. – Т. 1. – С. 198-199.
 • Турпак, С.М. Разработка контактных графиков обслуживания транспортно-производственного комплекса на основании микрологистических принципов  / С.М.Турпак, Д.В.Бондаренко // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2010. – Т. 1. – С. 201.
 • Турпак, С.М. Технології інформаційного забезпечення при транспортному обслуговуванні металургійних підприємств операторськими компаніями / С.М.Турпак, С.В. Грицай, Г.Ф.Бабушкін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства». – Луганськ: «Ноулідж», 2010. – С.361-362.

2009 рік

 • Турпак, С.М. Дослідження структури формування собівартості перевезень на металургійних підприємствах на прикладі ВАТ «Запоріжсталь»  / С.М.Турпак, Д.В.Бондаренко // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2009. – Т. 1. – С. 46.
 • Турпак, С.М. Імітаційне моделювання транспортно-складських процесів на ЗАТ «ЗАЗ»  / С.М.Турпак, К.В.Бабюк // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2009. – Т. 1. – С. 47-48.
 • Турпак, С.М. Факторний аналіз транспортних процесів на ВАТ «Запоріжсталь»  / С.М.Турпак, В.І. Годз // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2009. – Т. 1. – С. 49.

2008 рік

 • Турпак, С.М. Концепция развития транспортной системы ЗАО «ЗАЗ»  / С.М.Турпак, К.В.Бабюк // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2008. – Т. 1. – С. 50-51.
 • Турпак, С.М. Концепція розвитку автоматизованих систем оптимізації перевезень пасажирів на автомобільному транспорті  / С.М.Турпак, Є.І.Іванов // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2008. – Т. 1. – С.52-53.
 • Турпак, С.М. Концепція розвитку промислового транспорту прокатного виробництва на прикладі ВАТ «Запоріжсталь»  / С.М.Турпак // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2008. – Т. 1. – С. 45-46.

2007 рік

 • Турпак, С.М. Координація роботи приміського та міського електротранспорту міста Запоріжжя  / С.М.Турпак, Л.А.Веремеєнко // Тиждень науки. –Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – Т. 1. – С. 37-38.
 • Турпак, С.М. Удосконалення транспортного обслуговування пасажирів між районом на набережної магістралі та правобережною частиною м.Запоріжжя / С.М.Турпак, Є.І.Іванов // Тиждень науки. –Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – Т. 1. – С. 49-50.

2005 рік

 • Турпак, С.М. Підвищення ефективності використання власних вантажних вагонів на металургійних підприємствах  / С.М.Турпак // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції. Запоріжжя, 2005. – С.30.

2004 рік

 • Турпак, С.М. Оптимизация резерва порожних вагонов для обеспечения ритмичной работы фронтов погрузки металлургического предприятия  / С.М.Турпак // Материалы XXXІ Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2004. – С.55-56.

2003 рік

 • Турпак, С.М. Повышение эффективности использования вагонов при организации погрузки готовой продукции металлургического предприятия  / С.М.Турпак, В.П.Юдін // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики». – Київ, 2003. – С.76-80.
 • Турпак, С.М. Совершенствование грузовой и коммерческой работы на ОАО «Запорожсталь» в условиях реструктуризации вагонного парка железных дорог Украины  / С.М.Турпак // Материалы XXX Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2003. – С.42-43.

2001 рік

 • Турпак, С.М. Использование компьютерных информационных технологий для ускорения доставки грузов в условиях ОАО «Запорожсталь»  / С.М.Турпак, В.П.Юдін // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики». – Київ, 2001. – С.118-121.