Ви є тут

Головна

Прізвище: Лаптєва

Ім'я: Ганна

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент кафедри ІТЗ та МК

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4475-2354

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): HGV-1097-2022

Обліковий запис науковця (Scopus): 56708697000

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=BxRy67wAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Інженерно-фізичний, 2010 р., дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.092301 «Технологія та устаткування зварювання», кваліфікація за дипломом – «Магістр із зварювання»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»:
  «Удосконалення технології нанесення плазмових покриттів при використанні струмоведучих дротів за рахунок оптимізації фракційного складу та розтікання металевих частинок», рік захисту – 2018, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

  З авторефератом дисертації можливо ознайомитись за посиланням.

 • Докторська дисертація: —

Наукові інтереси:

 • плазмове напилення

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Білоник Д.І., Капустян О.Є., Овчинникова І.А., Білоник І.М., Лаптєва Г.М. Структура і властивості зливків, отриманих з відходів листової обрізі титану ВТ1-0 електрошлаковим переплавом у відкритому кристалізаторі Сучасна електрометалургія, № 1, 2023. С. 25-32 https://doi.org/10.37434/sem2023.01.04
 • Єфанов В. С. Вплив технології виготовлення випаровуємих катодів на якість іонно-плазмовиз покриттів лопаток турбін.- В. С. Єфанов, О. О. Педаш, І. А. Петрик , В. В. Клочихин, Р. Ю. Фетисов, Г. М. Лаптева. - Авіаційно-космічна техніка та технологія, - 2021, № 6(176) – С.31-38.
 • Русєв Г.М. Підвищення довговічності графітових електродів шляхом нанесення захисного покриття. - Г.М. Русєв, Р.А. Кідун, Г.М. Лаптєва, О.Г.Биковський - Сварщик, – 2022, №1(143) - С.17-19.
 • Popov, S. M. Mathematical simulation of welded deposit layers as for adaptation of materials to failure in quasidissipative tribosystems / S. M. Popov, S. O. Shumykin, H.M. Laptieva // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2020. – № 2. – С. 82 – 87.
 • Биковський, О.Г. Сравнительная характеристика некоторых новых и старых отечественных стандартов в сварочном производстве / О.Г. Быковский, А.Н. Лаптева // Производственно-технический журнал «Сварщик». 2019. №5. С.52-55.

Всього наукових праць: 37.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Kuts D.O. , Efanov V.S. , Laptieva H.M. Application of additive technology in the production of aviation gas turbine engines combustion chamber wheels. Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 47-48.
 • Дослідження впливу технології виготовлення випаровуємих кодів на якість іонно-плазмових покриттів лопаток турбін - Лаптєва Г.М.,Єфанов В.С. - Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. -Матеріали XX Міжнародної науково-технічної конференції 01 — 03 вересня 2022 року — Краматорськ-Тернопіль: ДДМА, - 2022. — 228 с.
 • Биковський О.Г.,Лаптєва Г.М.,Кидун Р.А. - Підвищення довговічності графітових електродів шляхом нанесення захисного покриття. - Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку.- Матеріали XX Міжнародної науково-технічної конференції 01 — 03 вересня 2022 року — Краматорськ-Тернопіль: ДДМА, - 2022. — 228 с.
 • Биковський, О.Г. Аналіз роботи захисного покриття графітованого електроду нанесеного плазмовим напиленням з використанням струмоведучого дроту: матеріали Міжнародної конференції "Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні PolyWeld – 2021" Київ, 27-28 травня 2021 р.: тези доповідей / О.Г. Биковський, Г.М. Лаптєва, Р.А. Кідун // Київ. – 2021. – С. 20-21.
 • Биковський, О.Г. Удосконалення технології нанесення плазмових покриттів за рахунок оптимізації фракційного складу та шорсткості поверхні основи / О.Г. Биковський, Г.М. Лаптєва, Д.В. Строгонов // Збірник тез доповідей Міжнародної конференції «Інноваційні технології та інжинирінг у зварюванні. PolyWeld-2019» (23-25 травня 2019 р.). С.27-28.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди: —

Рік початку діяльності в університеті: 2018.

Мови спілкування: англійська — зі словником.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 257-а